Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

בין הזמנים [1] החל: בחור ישיבה חולץ מנחל לאחר שלקה בהיפותרמיה
בחור ישיבה בן 24 חולץ מנחל הדרגה לאחר שלקה בתת-חום – היפותרמיה, כשהוא במצב קל • יוצאים לטיולים? שמרו על עצמכם והמנעו מסכנות.

בשעות הצהרים לאחר השעה 13:00 דווח למשטרה כי הבחור לא חש בטוב, אנשי יחידת החילוץ מגילות של משטרת מחוז ש"י הוקפצו למקום.

יחידת החילוץ חברה למטיילים, שם סיפרו להם כי מוקדם יותר הם נכנסו לגבים והבחור נרטב. לאחר מספר שעות הוא החל לחוש ברע לאחר שסבל מתת חום-היפותרמיה.

היות ומדובר באיזור בו מסוק אינו יכול לנחות, בסיוע אנשי יחידות החילוץ עין גדי והיחידה לחילוצים מיוחדים של כבאות יו"ש, באמצעות עבודת חבלים מורכבת הוציאו את המטייל מהמעמק בנחל לנקודה בה מסוק חיל האוויר הצליח לחלץ אותו במצב קל ל בית החולים הדסה עין-כרם.

עם תום החילוץ בו השתתפו כ-30 מתנדבים, עושים אנשי יחידת החילוץ את דרכם חזרה אל מחוץ לנחל.

לכתבה: https://goo.gl/Xbnxnb

=================
הערות מערכת 0202:

[1] בעולם הישיבות, זמן הוא כינוי לתקופת לימודים רציפה (בדומה לסמסטר). שנת הלימודים בישיבה מחולקת לשלושה זמנים, בדומה לשלישים בבתי הספר היסודיים. לכל זמן יש אורך שונה, ובין כל זמן לבא אחריו ישנה חופשה הנקראת בין הזמנים.
בין ראש חודש ניסן ועד ראש חודש אייר (סביבות חודש אפריל) נמצאים בחורי הישיבות בחופשה בין זמן החורף לזמן הקיץ.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1894063967278969