Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

מורדם ומונשם: הרב קלמן גולדשמידט אושפז
הרה"צ [הרב הצדיק] קלמן גולדשמידט, מגדולי חסידי ברסלב, אושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם • לפני כשלוש שנים התבשר מפי הרופאים כי נמצא גידול סרטני בגופו ומאז לא הפסיק לחזק

הרה"צ קלמן גולדשמידט אושפז בבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו מוגדר קשה מאוד, הרב הורדם והנשם לאחר הידרדרות במצבו. בני משפחתו מבקשים מהציבור להרבות בתפילה ותחנונים לרפואת רבי קלונימוס קלמן בן רחל בתוך שאר חולי ישראל.

כזכור, לפני כשלוש שנים התבשר הרב גולדשמידט מפי רופאי בית החולים כי נמצא גידול סרטני בגופו, אך הרב לא התייאש והמשיך לעבוד את ה' יתברך במשחה, כאשר ממחוזק הפך למחזק את בני משפחתו ותלמידיו.

לפני כשלוש שנים, סיפר הרב גולדשמידט על רגע גילוי המחלה אצלו: "איך שהרופא הודיע לי את זה, כחסיד ברסלב, מה הודיעו לי? שאני חולה, אתה עושה סריקה נעצר בליקוטי מוהר"ן [1] 'מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד', צריך לתקן את השמחה".

בדברים שאמר לחסידיו לאחר גילוי המחלה הוסיף: "הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] נתן לי מחלה לרפואתי. הוא דיבר איתי יפה, הוא אמר לי 'תפסיק לאכול ג'אנק פוד'. זה לא בריא. להיות שמן זה לא בריא. הוא השאיר לי רק חתיכת עצם בשביל להניח תפילין. איזה חסד".

על מחלת הסרטן אמר רבי קלמן: "לא פחדתי ממנו בכלל. אתה (הסרטן) לא גבר עליי בכלל. הוא עוד ישנו ועכשיו העבודה מתחילה".

לכתבה: https://goo.gl/3eXSai

=======
הערת מערכת 0202:
[1] ליקוטי מוהר"ן [מורנו ורבינו הרב רבי נחמן] – אוסף דרשות של רבי נחמן מברסלב, מייסד החסידות, שליקט תלמידו רבי נתן מברסלב.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1892269090791790