Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

פרשת ילדי החינוך המיוחד החסידי בביתר עילית [1]:
מאיר רובינשטיין מציג: 'פרוטקשן בשם החוק'

עיריית ביתר עילית הבטיחה נקמה בחינוך המיוחד והיא מקיימת: לאחר ביקור הפתע של רואה החשבון באמצע הלימוד בתלמוד התורה, באה המכה השניה. רואה החשבון שמונה ע"י ראש העיר מאיר רובינשטיין שיגר להנהלת המוסד מכתב בו הוא דורש לקבל את כל האישורים וכל המסמכים משנת 2013 ועד היום.

הנהלת המוסד הודיעה כי כל האישורים והמסמכים הרלוונטיים שבסמכות העירייה לבקש, יגיש המוסד הכולל תלמוד תורה ושתי ישיבות קטנות. אולם יחד עם זאת ציינה הנהלת המוסד כי היא רואה בחומרה את התנהלותה של העירייה הפועלת בבריונות כלפי מי שבסך הכול עומד על זכויותיו.

מנכ"ל המוסדות הרב אלחנן ויסנשטרן אמר כי "מעולם לא שלחה העירייה רואי חשבון בדרישה לקבלת מסמכים, גם לא באותם שנים שבהם נהגה לתקצב 50% מתקציב אגרות החינוך". עוד אמר הרב ויסנשטרן כי "כל הרשויות המקומיות בישראל מעבירות את התקציב כמחוייב בחוק, מבלי להפעיל רואי חשבון ולדרוש מסמכים אזוטריים כמו אישורי וטרינר. זוהי התנהלות מרושעת כלפי מוסד שעושה את מה שעל העירייה היה מוטל לעשות – חינוך מיוחד לילדי העיר". עוד אמר כי המוסד יעביר את כל האישורים הנדרשים וכולם כמובן תקינים לחלוטין.

עורכת הדין המייצגת את המוסד, עו"ד נעמה זר-כבוד, שותפה במשרד עו"ד גדעון פישר אומרת כי אין כל צורך בשום מסמך כדי לברר את חובותיה של העירייה כלפי ילדי החינוך המיוחד משום שהדברים כתובת בשחור על גבי לבן בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך הנשלחים לכל הרשויות והמוסדות. בחוזר מופיע תחשיב ברור של תשלום אגרות עבור כל סוגי הלקויות והנכויות. התחשיב בוצע בשיתוף עם השלטון המקומי והרשויות המקומיות.

ברור איפה, בין השאר, כי מטרת העירייה והעומד בראשה, היא לטרטר, לאיים ולסחוט את המוסד וההורים ולהענישם על כך שהעזו לתבוע את העירייה בבג"צ ובכך לגרום להם לסגת מהתביעה האלמנטרית וההומניטארית – לשנות את הגישה כלפי ילדי החינוך המיוחד בעיר, להוציא את הילדים מהקרוואנים בהם הם לומדים 5 שנים ולהעבירם למבנה ראוי, ולהעביר את התקציבים המגיעים בדין והמיועדים לטיפול בילדים.

[הכתבה המלאה בתגובות]

======
הערת מערכת 0202
[1] המדובר הוא בעתירה לבג"צ שהגיש המוסד נגד עיריית ביתר עילית, לאחר שהמוסד הועבר ממבנה קבע לאתר קרוואנים, ומבנה המוסד הועבר לטובת מוסד אחר. לקריאה נוספת:
כל הזמן – https://goo.gl/WoskVo
וואלה! – https://goo.gl/DVgEAM

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1890443154307717