Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

החרימו הספד על הגר"ש אויערבך זצ"ל: ראש הישיבה העיף את הבחורים

ישיבת בית מדרש גבוה לייקווד בשכונת רמות בירושלים סוערת: לאחר שתלמידי הישיבה החרימו עצרת מספד לזכר הגר"ש אויערבך זצ"ל [1], מאחר ואחד המספידים היה חבר מועצת גדולי עולם התורה [2] הגרב"צ [הגאון רבי בן ציון] בורדיאנסקי מראשי ישיבת 'קול תורה', הודיע ראש הישיבה על סגירת הישיבה.

ראש הישיבה הגרי"א [הגאון רבי יעקב אליעזר] שוורצמן הנחשב למזוהה עם 'הפלג הירושלמי' [3], אך כל השנים היה על גל שקט הודיע כאמור על סגירת הישיבה, ולדברי כמה מתלמידי הישיבה ל'בחדרי חרדים' "אנחנו לא רוצים שהישיבה שלנו תהפוך לישיבה של 'עץ' [4] אבל אנחנו רוצים להישאר בישיבה".

הבחורים מלאים בטענות על ראש הישיבה והמשגיח [5] הרב יוסף לבקוביץ שלדבריהם החליטו לשנות כיוון בהנהגת הישיבה, הדבר בא לידי ביטוי בהתבטאויות חריפות מצדם על המתייצבים בלשכות הגיוס. כמו כן הובילו קו יותר מכיל וסלחני כלפי הפגנות 'הפלג הירושלמי'.

לדברי אחד התלמידים ששוחח עם 'בחדרי חרדים' בישיבה ערכו ביום שני עצרת מספד וראש הישיבה הביא את הרב בורדיאנסקי שיספיד, קבוצת בחורים נכבדת מתוך 70 בחורים החרימה את ההספד.

הדבר כאמור הגיע לפיצוץ כאשר הרב שוורצמן והמשגיח הרב לבקוביץ הודיעו למחרת על סגירת הישיבה. בנוסף נתלתה מודעה בה נאמר לבחורים שעליהם להגיע הערב (חמישי) בשעה 20:30 לבית ראש הישיבה לכינוס שיקבע את המשך דרכה של הישיבה לגבי זמן הבא וכל מי שירצה להצטרף לישיבה לזמן [6] הבא עליו להגיע לכינוס.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/1Wo8AW

=====

הערות מערכת 0202:

[1] הרב שמואל אוירבך – היה רב ליטאי ירושלמי, מנהיג זרם המיעוט הקיצוני בציבור הליטאי, "הפלג הירושלמי". הרב אוירבך נפטר לפני כשלושה שבועות.
לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/CE6T7g
[2] מועצת גדולי עולם התורה – המועצה הרבנית הרוחנית במפלגות החרדיות. לדגל התורה הליטאית ולאגודת ישראל החסידית יש את "מועצת גדולי התורה" ולש"ס הספרדית יש את "מועצת חכמי התורה". המועצת היא הסמכות העליונה בהחלטות הנוגעות למפלגה ולמוסדותיה והרבנים העומדים בראשה הם מנהיגי הציבור. בעקבות פטירת הרב אוירבך הוקמה "מועצת גדולי עולם התורה" לפלג הירושלמי.
[3] הפלג הירושלמי – כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבך עד לפטירתו. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות סוערות בכל רחבי הארץ.
לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/T7cnkk
[4] עץ (עצניק) – כינוי לאנשי הפלג הירושלמי בעקבות השימוש של מפלגת בני תורה (מפלגתם של אנשי הפלג הירושלמי) באותיות עץ בבחירות לעיריות ירושלים ובני ברק ב2013.
[5] משגיח – המנהל הרוחני בישיבה. תפקידו לדאוג לתלמידי הישיבה ולהתנהגותם. אחראי לחנך את התלמידים מבחינה רוחנית וגם להעניש תלמידים שחרגו מההתנהגות המקובלת בישיבה.
[6] זמן – הלימוד בישיבות מחולק לתקופות המכונות "זמן". זמן אלול הוא מראש חודש אלול עד מוצאי יום כיפור, זמן חורף הוא מראש חודש חשוון ועד ראש חודש ניסן וזמן קיץ הוא מראש חודש אייר ועד תשעה באב. זמני החופשה מכונים "בין הזמנים".

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1889299271088772