Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

בעקבות חברותו ב'מועצת הפלג' [1]
קריאות בישיבת 'קול תורה' [2]: "הגרב"ש דויטש צריך לעזוב"
חברותו הרשמית של הגאון רבי שמואל דויטש ב"מועצת הפלג", מביאה רבנים וחברי הנהלה בישיבת "קול תורה", לבקש שיעזוב את תפקידו הישיבה המחנכת את תלמידיה לאורם של גדולי הדור.

פרסום ראשון: השבוע התכנסה לראשונה "מועצת הפלג", המורכבת מרבני מפלגת 'בני תורה', כאשר אחד החברים הבכירים והדומיננטיים בה הוא הגאון רבי ברוך שמואל דויטש, מראשי ישיבת "קול תורה", הנחשב לתלמידו של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל [הגאון רבי אלעזר מנחן מן שך זכר צדיק לברכה]

ל"כיכר השבת" נודע כי בימים האחרונים, בעקבות השתתפותו של הרב דויטש בכינוס "המועצת" החדשה, והעובדה שהוא והגר"צ פרידמן נחשבים לבכירים בה, הולכים וגוברים הקריאות בישיבת "קול תורה" המבקשים שיעזוב את הישיבה, שראשיה מזוהים עם הזרם המרכזי בציבור הליטאי, ושראש הישיבה הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, אף מכהן כחבר מן המניין במועצת גדולי התורה של תנועת 'דגל התורה'.

ל"כיכר השבת" נודע כי חלק מראשי הישיבה וכן גורמים בכירים בהנהלת הישיבה סבורים כי אין מקום למי שנחשב לחלק מהנהגת "הפלג הירושלמי", להמשיך ולמסור שיעורים כרגיל בישיבה ולחנך את התלמידים.

לדברי גורמים בישיבה, "הגרב"ש דויטש היה אמנם מזוהה במשך שנים עם הנהגת 'הפלג', אולם עשה זאת בחשאי הגם שנחשב היה לסמן מתון בקרב ציבור זה, אולם כעת, משהדברים הפכו להיות פומביים ורשמיים, אין ברירה אלא להיפרד כידידים".

לדבריהם, "לא ייתכן שבישיבה בה מחנכים לאורם של מנהיגי הדור תכהן דמות חינוכית שבאופן רשמי נמצאת בהנהגת המחנה שכופר בסמכותם. הישיבה שלנו נמנית על המיינסטרים הליטאי ולא ראוי שלבחורים תהיה דמות חינוכית שנמצאת רשמית בהנהגת 'הפלג'".

יצויין כי ישיבת קול תורה נמצאת בבעלות משותפת של הגרמ"י שלזינגר והגר"י קורן – קונשטט, כאשר הגר"י קורן קונשטט מתנגד בתוקף למהלך של פיטורי הגרב"ש דויטש ואמר זאת לעמיתו הגרמ"י שלזינגר.

גורם בכיר במפלגת "בני תורה" אומר ל'כיכר השבת' כי "המגמה של רדיפת גדולי ישראל ורבנים המחזיקים בדעת הרב שך, הרב אלישיב, ורבי שמואל זכר צדיקים לברכה נמשכת, מדובר בחוצפה ופגיעה בכבוד התורה שבכלל יש צד להכתיב לראשי הישיבות כיצד לנהוג בהשקפה".

לכתבה: http://www.kikar.co.il/269834.html

============
הערות מערכת 0202:

[1] הפלג הירושלמי: כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבך שנפטר לפני כשבועיים. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות סוערות בכל רחבי הארץ. כעת עוסקים תלמידיו במציאת רבנים שימשיכו את דרכו.
לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/AQh3yS
[2] ישיבת קול תורה היא ישיבה חרדית-ליטאית השוכנת בשכונת בית וגן בירושלים. הישיבה נוסדה בידי הרב יחיאל מיכל שלזינגר והרב ברוך קונשטט. כיום עומדים בראשה בנו של הרב שלזינגר, הרב משה יהודה, ונכדו, הרב שלמה. הישיבה מורכבת מישיבה גדולה, ישיבה קטנה וכולל אברכים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1879587705393262