Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

ההמשך בישיבה: הרב יוסף פטרוף מסר שיעור ראשון

יש המשך בישיבה: מי שימלא את מקומו של הגר"ש אויערבך זצ"ל בישיבתו הוא תלמידו ונאמן ביתו הקרוב הרב יוסף פטרוף, שמסר היום שיעור ראשון בהיכל ישיבת 'מעלות התורה' בשכונת שערי חסד בירושלים

ישיבת 'מעלות התורה' בשכונת שערי חסד בירושלים שהקים ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל [1] בעמל וביזע כל חייו והעמיד במהלך השנים אלפי תלמידים כפי עתה תמשיך במתכונתה.

היום (שני) מסר שיעור בישיבה נאמן ביתו הרב הגאון רבי יוסף פטרוף מי שהיה נאמן ביתו והחברותא במשך שלושים שנה.

רבי יוסף פטרוף שנודע כתלמיד חכם עצום ימשיך את דרכו בהנהגת הישיבה ובמסירת השיעורים והיום מסר כאמור שיעור ראשון במסכת הנלמדת כתובות דף י"ב.

מי שיכהן בנוסף בישיבה יהיה תלמידו הגאון רבי צבי וידר רבה של קרית יובל שיכהן כמשגיח [2].

לכתבה המלאה: https://goo.gl/1YCQvAhttps://goo.gl/1YCQvA

=====

הערות מערכת 0202:

[1] הרב שמואל אוירבך – רב ליטאי ירושלמי, מנהיג זרם המיעוט הקיצוני בציבור הליטאי, "הפלג הירושלמי". הרב אוירבך נפטר בתחילת השבוע שעבר וכעת עוסקים תלמידיו במציאת רבנים שימשיכו את דרכו.
לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/AQh3yS
[2] משגיח – המנהל הרוחני בישיבה. תפקידו לדאוג לתלמידי הישיבה ולהתנהגותם. אחראי לחנך את התלמידים מבחינה רוחנית וגם להעניש תלמידים שחרגו מההתנהגות המקובלת בישיבה.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1878580548827311