Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

צומת מרן

**
דרך ש"ס ירושלים

אושר סופית: צומת שמואל הנביא בירושלים תהפוך ל"צומת מרן"

לפני מס' חודשים נפגש סגן רה"ע הרב צביקה כהן ויו"ר הוועדה סגנית רה"ע יעל ענתבי עם מרן פוסק הדור הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א [שיזכה לחיים טובים וארוכים] שם סוכם על קריאת הצומת על שם אביו הגדול מרן רשכבה"ג [רבן של כל בני הגולה] רבנו הגר"ע [הגאון רבי עובדיה] יוסף זיע"א [זכותו יגן עלינו אמן]

מרן הראשון לציון הכריע לאחר התלבטות האם להפוך את רחוב הקבלן, שם התגורר מרן זצ"ל [זכר צדיק לברכה] ל'רחוב הרב עובדיה יוסף', או שמא את צומת שמואל הנביא ל'צומת מרן', לבסוף הוכרע שצומת שמואל הנביא בסמוך לציון תקרא ע"ש מרן זצוק"ל

סגן רה"ע צביקה כהן אמר בסיום הוועדה: "זכינו בס"ד [בסיעתא דשמיא – בעזרת השם] להעביר היום בוועדה בראשות סגנית רה"ע הגב' ענתבי את אישור קריאת הצומת לזכרו של מרן רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זיע"א, בחודשים האחרונים פעלנו לזרז את המהלך וזאת לבקשתו של מרן הראש"ל הרב יצחק יוסף ובתאום עם יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, בקרוב המהלך יגיע לסיומו בטקס מכובד והסרת הלוט".

בוועדה חברים חברי סיעת שס המקומית הרב פיני עזרא והרב חיים כהן.

לפוסט: https://goo.gl/nMx97r

**
דרך JDN – אתר החדשות של היהדות החרדית

צומת שמואל הנביא בירושלים ייקרא על שם מרן הגר"ע יוסף

ועדת השמות בעיריית ירושלים אישרה את קריאת צומת שמואל הנביא-בר אילן, בשם "צומת מרן", על שם מרן הגר"ע יוסף. עוד נקבע כי קרית חינוך חדשה בשכונת רמות תישא את שם מרן הגרי"ש [הגאון רבי יוסף שלום] אלישיב, וכן ינציחו את שמותיהם של הגר"מ [הגאון רבי מרדכי] אליהו והגר"א [הגאון רבי אברהם] שפירא

ועדת השמות העירונית של עיריית ירושלים, בראשות סגנית ראש העיר יעל ענתבי, שהתכנסה היום (ראשון), החליטה על מתן שמות לרחובות וכיכרות בבירה, ביניהם צומת הרחובות בר אילן ושמואל הנביא, בסמוך לבית הקברות סנהדריה, שייקרא על שם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

יצוין כי בעבר שקלו לשנות את שם הרחוב בו התגורר מרן, רחוב הקבלן בשכונת הר נוף בירושלים, לזכרו של מרן זצוק"ל, אך המהלך לא יצא אל הפועל. כעת, במלאות 4 שנים לפטירתו, יונצח זכרו של מרן זצוק"ל גם בעיר מגוריו.

בין השמות הנוספים שאושרו להנצחה נכללים גם הרבנים הראשיים לשעבר, הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו זצוק"ל. לחלק מהשמות שאושרו נמצאו כבר מיקומים מתאימים ולשאר השמות יאותרו מיקומים בקרוב.

עוד החליטה הוועדה, כי קריית מוסדות החינוך במתחם המבנים הניידים, שבשכונת רמות ד', תישא את שמו של מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל.

לכתבה: https://goo.gl/hX1BiH

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1798462933505740