Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"מאבק של מסירות נפש – גם אם בחורים יצטרכו ללכת לכלא"

"מאבק של מסירות נפש – גם אם בחורים יצטרכו ללכת לכלא"

אמש אישר שר הביטחון יואב גלנט את המלצת צה"ל על הוצאת צווי גיוס למלש"בים חרדים, בעקבות פקיעתו של חוק הגיוס הקודם, והרוחות בחברה החרדית סוערות מתמיד לקראת עימות ישיר עם הצבא.

אתמול בערב התקיימה התייעצות דחופה במעונו של אחד ממנהיגי הציבור החרדי מרן ר' משה הלל הירש, בהשתתפות יו"ר ועד הישיבות הרב חיים אהרון קופמן- ועד שפועל מול השלטונות בהסדרה של מעמדם של בחורי הישיבות, בכדי לגבש אסטרטגיה איך לפעול אל מול צווי הגיוס העומדים לצאת.

על פי המסתמן, השבוע צפוי לצאת מכתב משותף לשלוש מועצות גדולי ישראל של כלל המגזרים בחברה החרדית בו הם יקראו לבני הישיבות שלא להתייצב לצו הראשון שעתיד להגיע לביתם.

זוהי החלטה דרמטית מאין כמוה שמשמעותה אימוץ של החברה החרדית את העמדה הרדיקלית יותר בה נקטו אנשי 'הפלג הירושלמי' [*] בשנים האחרונות, על פיה אין לשתף פעולה כלל עם השלטונות והצבא אפילו לא להסדרת מעמד כתלמיד ישיבה.

ואכן בהתייעצות אמש צוטט מרן ר' משה הלל כשהוא משתמש בטרמינולוגיה דומה לאנשי הפלג הירושלמי, כשבין היתר אמר:

"זו מערכה של מסירות נפש. זו לא מערכה רגילה, עברנו בעשרות השנים הרבה מאבקי דת אבל עכשיו מדובר במאבק של מסירות נפש – גם אם בחורים יצטרכו ללכת לכלא"

בהתייחסות לעמדה המתונה המיינסרימית בחברה החרדית עד כה, לפיה יש לשתף פעולה עם הצבא ולהסדיר את עניין הגיוס בחוק, אמר ר' משה הלל:

"כל ההוראה של הרב שטיינמן ז"ל להתייצב בלשכת הגיוס – רק כשהיה שיח עם הציבור החרדי, ברגע שאין שיח וכל הצעה שמציעים פוסלים אז גם מצידנו אין שום שיח"

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך סרטון הפגנה של אנשי הפלג הירושלמי נגד הגיוס

=====

הערות

[*] הפלג הירושלמי – כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, שהונהגה על ידי הרב שמואל אוירבך הירושלמי, ודוגלת בעמדה באידאולוגיה קיצונית בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/450604059_820289810197303_2320635278039840674_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=ybOi6yZ0eHgQ7kNvgE9Re8b&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AYC-PP1–fVqZ47jsN0hTpD3Cuaot7iXhUXxtOZIbaZHhQ&oe=6694704A`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/820318913527726