Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך מחאות החרדים הקיצוניים

ברחוב מאה שערים נתלה הלילה בובה בדמות חייל "חרדי" כוחות משטרה שהגיעו למקום הסירו את הבובה.

דוברות המשטרה(ירושלים):

שוטרי משטרת ישראל הורידו לפני זמן קצר בובה בדמות חייל שנתלתה על מבנה בשכונת במאה שערים בירושלים

לפני זמן קצר התקבל דיווח במשטרת ישראל על תליית בובה בדמות חייל בשכונת מאה שערים בירושלים. כוחות משטרה הפרוסים באזור הגיבו במהירות ובנחישות, איתרו המבנה עליו נתלתה בובת החייל והסירו אותה.
מחקירה ראשונית התברר כי הבובה הייתה ספוגה בחומר דליק ככל הנראה במטרה להצית אותה בהמשך.
החקירה נמשכת לאיתור המעורבים.

משטרת ישראל לא תאפשר כל אירוע שיש בו סממן של פגיעה בלובשי המדים ותפעל בנחישות ובכלל האמצעים לאתר את אלו אשר ידם במעשים אלו.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1873438846008148