Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

הסמארטפון נופץ אחרי פסוקים ותפילות

אדם שהגיע לתפילת ערבית אמש בבית המדרש 'אוצר החיים' בירושלים, בראשות הרב משה צדקה, ראש ישיבת "פורת יוסף", אמר כי הוא רוצה להתחזק ולשבור את מכשיר הסלולרי שברשותו. ביקש הרב מעוזרו שיביא פטיש ולאחר מספר שניות וקריאת פסוקים ותפילות, בעל הטלפון ניפץ לרסיסים את הטלפון והשליכו לפח סמוך

לכתבה המלאה: https://goo.gl/XvtU51

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1872260069459359