Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אלימות נגד חרדים במאה שערים.

אלימות נגד חרדים במאה שערים.

אמש, באחד הימים הסוערים של התקופה האחרונה, התקיימה הפגנה של ארגון 'אחים לנשק' בשכונת מאה שערים בעיר בה פעילי התנועה תלו פשקווילים וקראו לחרדים לשאת בנטל השירות, על רקע ביטול חוק הגיוס והדיון על הציבורי על הצורך וההכרח שגם החרדים ישתתפו בנטל של הגנת המולדת.

במהלך ההפגנה פורסם סרטון בו נראה אחד מאנשי 'אחים לנשק' כשהוא רץ עם מקל ומכה בעוצמה חרדים שנמצאים מסביב. חשוב לציין כי בסרטון לא רואים מה קורה לפני האירוע ומה הוביל את הבחור להכות עם מקל את האנשים שעמדו מסביב. בסרטון אחר שהוסרט במקום הוא נראה נמלט מהמקום כשעשרות מאותם שהתקיף רודפים אחריו.

בחברה החרדית התייחסו לסרטון המזעזע, שבו הוא מכה חרדים, וטענו כי תנועת אחים לנשק עושה ככל שביכולתה כדי להרחיק את השתלבות החרדים במדינה, תוך פרובוקציה ריקה לבוא דווקא למעוז הקיצוניים החרדיים בארץ. לטענתם סרטונים כאלו הם אנטישמיות ואלימות טהורה שבאה רק מתוך שנאת חרדים.

אחרים גם התייחסו לכך שפעילי אחים לנשק הם תמונת המראה החילונית-קיצונית של אותם קיצוניים חרדים במאה שערים. כך למשל אריה אלריך, עורך כיכר השבת, צייץ בחשבונו בטוויטר:

"אחים לנשק הפכו הערב רשמית לגירסה החילונית הבוטה של נטורי קרתא. ראויים שני הפלגים זה לזה, מתאימים הקצוות הללו ככפפה ליד. הדבקות באנרכיזם, קידוש הפרובוקציה, הששון אלי קטטה, הכמיהה למלחמות אחים, הפשקוויל הכעור כדרך חיים. תודה שחשפתם את פרצופכם. אתם מוזמנים תמיד למאה שערים"

◀מערכת 0202

📸תמונה: צילום מסך מתוך הסרטון של המפגין מכה חרדים

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/433861843_760965639463054_7421012971213695631_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Nuu32zPtdVwAX9A16oK&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAthEJCpYZtWwdmymR1jnRLEXhTiBd6tDEmiVej9ufFrQ&oe=66108FDE`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/760965749463043