Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

דרמה בעולם הישיבות

דרמה בעולם הישיבות

לפני שעה קלה מסרה היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ כי על פי עמדתה בעקבות פקיעתו של חוק הגיוס ואי חקיקה של חוק גיוס חדש על המדינה להיערך לגיוס בני הישיבות כבר בשבוע הבא, כשמקביל על הממשלה להפסיק בצורה הדרגתית לתקצב את עולם הישיבות. מנגד ראש הממשלה ביקש הארכה של חודש מבג"ץ היות ולדבריו שומר אזרח שומר חוק לא יכול להיפך בין לילה לעבריין.

הצהרתה של היועצת המשפטית לממשלה מעוררת סערה בציבור הישראלי, כאשר רבים מהציבור החרדי התייחסו להחלטה הדרמטית של היועצת וטענו כי ההצהרה מגוחכת ובכל מקרה אי אפשר להתחיל לגייס את בני הישיבות תוך שבוע וגם אם בסוף יהיה גיוס חרדים זה יהיה תוך תהליך איטי של הסתגלות.

אחרים טענו כי מדובר בכלל בעניין פוליטי סביב הברית הפוליטית בין הימין לחרדים. כך למשל אבי רבינא, כתב בכיכר השבת, צייץ בחשבונו בטוויטר:

"אם אנשי הימין היו מבינים מתחילת הדרך שהאירוע פה נטו פוליטי במטרה לפרום את ברית החרדים והימין, היו משקיעים מאמץ הסברתי לגבות את החרדים ולא לתדלק נגדם את האווירה הציבורית. כולם יחד על הספינה. תלויים זה בגורל זה. הגיע הזמן להתעשת ולהבין שלמרות חילוקי הדעות, הסטטוס קוו של בני הישיבות עדיף מממשלת שמאל ערבים"

בתוך כך, למרות האיומים על פרישה מהממשלה במידה ויבוטלו תקציבי הישיבות, במפלגות החרדיות אומרים כי אין כרגע כוונה לפרוש מהממשלה היות והם אכן מבינים שכל הרצון של הצמד סער-מיארה הוא הפלת הממשלה ולא גיוס חרדים והם 'לא יתנו להם התענוג'.

◀מערכת 0202

📸תמונה: צילום מסך מתוך סרטון של הקצין הדתי ארז שנכנס להיכלי הישיבות לדרוש מבני הישיבות להתגייס למלחמה.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/434304590_758636503029301_5172139517454585653_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=-VLHt97ChKcAX_R37H5&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDsbfwRiqcy68dF7IRE1dEtUATCWGLvaI1zOVBc0o4pag&oe=660ABABD`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/758637603029191