Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

קריסת טריבונה בחגיגות שושן פורים בחסידות.

קריסת טריבונה בחגיגות שושן פורים בחסידות.

היום בצהריים התקיים 'טיש' [*] פורים אותו ערך האדמו"ר מאמשינוב [**] בשכונת בית וגן בעיר. במהלך הטיש, בו השתתפו רבים מהחסידים, קרסה לפתע הטריבונה (פארענצ'עס בסלנג החסידי) שהייתה עמוסה מפה לפה.

למרבה הנס האירוע הסתיים עם מספר פצועים קל בלבד אך המשטרה כבר הודיעה שתפתח בחקירה אודות הסיבות שהובילו לקריסה של הטריבונה.

בקרב החברה החרדית רבים התייחסו לכך שמסתבר שחלקים מהציבור החרדי לא לומדים כלום מאסון מירון ואסון קרלין וממשיכים לזלזל בבטיחות וחיי אדם. מנגד אחרים טענו כי חסידות 'אמשינוב' ידועה בכך שהיא שוכרת חברות רציניות לאירועים הגדולים שלה ולא מדובר כאן ברשלנות כלל אלא בתקלה מצערת שלמרבה הנס הסתיימה כך וללא נפגעים בצורה חמורה יותר.

◀מערכת 0202

📸תמונה: צילום מסך מתוך סרטון של הטיש לפני הקריסה.

======

הערות

[*] מיידיש – שולחן, הכוונה לאירוע אותו עורך האדמו"ר לחסידיו באירועים מיוחדים.

[**] חצר חסידית שנוסדה באמשינוב בפולין באמצע המאה ה-19. אחרי השואה הוקמו חצרות אמשינוב בארצות הברית ובישראל בבית וגן שבירושלים. האדמו"ר ידוע בכך שעורך את הטקסים הדתיים שלי באיחור ניכר משאר הציבור.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/434182268_757498196476465_6582912935896602867_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Gqqk9eur5NYAX_JaB33&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAPpp-aUXDcuoA970Ddgj1JO7AqU4QWpJ2Vay9c1DkONg&oe=6607C9FF`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/757498379809780