Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

כך סיקר 'יתד נאמן' את פטירת הגר"ש אוירבך זצ"ל
'יתד נאמן' הוא העיתון היחיד שהעניק לגר"ש זצ"ל את התואר "הגאון הגדול" ולא "מרן", כפי שמופיע בשאר העיתונים החרדים, ולא מדווח על הפטירה בכותרת ראשית.

פטירתו הפתאומית בליל שבת של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל והוא בן 86 הותירה בהלם מוחלט את הציבור כולו והכניסה לסחרור את מערכות העיתונים שבתוך זמן קצר נאלצו להפיק עיתון עם כתבות אודותיו.

שאלת השאלות היתה כיצד 'יתד נאמן', בטאון מפלגת 'דגל התורה', יסקר את פטירת מי שהנהיג את 'הפלג הירושלמי' בשנים האחרונות נגד הנהגתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ויבדל"א מרן הגר"ח קנייבסקי.

'יתד' היה לעיתון היחיד שהעניק לגר"ש זצ"ל את התואר "הגאון הגדול" ולא "מרן", כפי שמופיע בשאר העיתונים החרדים היומיים.

יתירה מזאת, את הידיעה על פטירת הגר"ש מיקם 'יתד' בצד שמאל של הכותרת הראשית, לצד כותרת חדשותית על העברת שגרירות ארה"ב לירושלים ולצד מודעות פרסומת.

'יתד נאמן' רומז בכתבה כי הגר"ש אוירבך בשנים האחרונות כבר לא היה חלק ממועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ומדגיש שהיה חבר בה בעבר.

לצד כתבה ארוכה על תולדותיו מפרסם 'יתד' מאמר מערכת מיוחד על פטירתו של הגר"ש אוירבך זצ"ל, בו הוא מרחיב על דמותו התורנית, הרבצת התורה וחינוך התלמידים.

לעומת זאת, העיתונים החסידיים, 'המודיע' ו'המבשר', הקדישו את הכותרת הראשית כולה לפטירה, ואף העניקו לגר"ש את התואר "מרן" השמור לגדולי הדור. ב'המודיע' מתפרסם בעמוד הראשון מאמר מערכת כואב ודומע וב'המבשר' מתפרסת בעמוד הראשון מודעת אבל של מועצת גדולי התורה.

בביטאונו של הגר"ש זצ"ל, "הפלס", הוקדש כצפוי כל העמוד הראשון לפטירה, תחת הכותרת "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו".

בעיתונות הכללית שסיקרו גם כן את פטירת הגר"ש זצ"ל. ב'ידיעות' הפנו מתחתית העמוד הראשי אל עמוד 10, ונכתב "הרב שמואל אוירבך, מנהיג הפלג הירושלמי, הלך לעולמו".

בעמ' 10 ב'ידיעות', תחת הכותרת "בצער רב", נכתב כי "חסידיו של הרב שמואל אוירבך, שנפטר אמש בגיל 86, התאספו בישיבת 'מעלות התורה', קרעו את חולצותיהם ומיררו בבכי. הלוויתו של הרב, מנהיג הפלג הירושלמי הקיצוני שהוביל את המחאה החרדית נגד הגיוס לצה"ל, תיערף היום ב-11:00".

גם 'ישראל היום' הפנה מראשית עמוד השער לידיעה בעמוד 13 על הפטירה, שם דווח תחת הכותרת "נפטר הרב אוירבך, מנהיג הפלג הירושלמי'", על "אבל כבד: הרב שמואל אוירבך הלך לעולמו בגיל 86, הוביל את המחאה החרדית נגד הגיוס".

לכתבה: http://www.kikar.co.il/268569.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1868978333120866