Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

רבי נתן ברייער

**
דרך הפלס, המבשר

הרה"ח [הרב החסיד] הישיש רבי נתן ברייער זצ"ל [זכר צדיק לברכה]

קהל גדול וחשוב ליווה ביום רביעי שעבר בירושלים למנוחות, את הרה"ח הישיש רבי נתן ברייער זצ"ל מחשובי תלמידי מהרי"צ [מרן הרב יוסף צבי] דושינסקא [1] זיע"א [זכותו יגן עלינו אמן], שהשיב נשמתו לבוראה בשיבה טובה והוא בן תשעים וארבע שנה.

נולד ביום ט"ז בסיון תרפ׳׳ד, לאביו הרה׳׳ח רבי יחיאל מיכל ז׳׳ל שהיה השוחט ובודק [2] בﬠיר הבירה וינה ובעל תפילה ב"שיף שוהל" [3]. בילדותו למד באותה כיתה ﬠם ﬠמוד ההוראה הגאון האדיר רבי שמואל הלוי ואזנר
זצוק"ל [4], ה׳׳שבט הלוי", והיה ﬠמו בירידות רבת שנים. לימים, כאשר נﬠשה גם למחותנו, הזכיר הגר׳׳ש [הגאון רבי שמואל] ימים מקדם.

בווינה זכה לראות את אדמור"י רוז'ין וסדיגורה. את הארמו׳׳ר מטשורטקוב ואת גדולי ישראל שביקרו כﬠיר. בהם הגאון מרוגוטשוב ומהר"א מבﬠלזא זי׳׳ﬠ [זכותו יגן עלינו].

בשנת תרצ׳׳ט, אחרי ליל הבדולח, ﬠלתה כל המשפחה לארץ ישראל. ברכבת גזר לו צורר אנטישמי את הפיאות. הנﬠר בן החמש ﬠשרה התכופף, אסף אותן כחררת קורש ושמר את הפיאות השרורות אצלו ﬠד יומו האחרון.

בהגיﬠם לארץ ישראל התיישבו בבתי אונגרין בירושלים. אביו קבﬠ מקום תפילתו בבית המדרש פאפא [5] ושלח את בנו לישיבתו של מהרי׳׳צ דושינסקיא. מאז היה לאחד מהתלמידים הקרובים ביותר אליו. מינה אותו לייסד ארגון הלבשה לפליטי השואה שהגיﬠו ללא אב ואם. הוא דאג להם למלבושים ולמזון. כאשר ישב שבונה ﬠל אשתו, באו רבים לנחמו וסיפרו איך החיה אותם וקנה להם בגדי כבוד.

[…] בזאת חנוכה הדליק הנרות ואחרי כן אמר כי אינו חש בטוב. הוא פונה לבית החולים שערי צדק, שם אבחנו כי הוא סובל מזיהום. בשעה ארבע אחר הצהריים השיב נשמתו לבוראה, כאשר כשלושים מיוצאי חלציו סובבים אותו באמירת 'אנא בכח', ,ק-ל מסתתר', קריאת שמע ופסוקי היחוד [6].

**
דרך חדשות בחדרי חרדים

התמוטט באמצע הטיש [7]: רבי נתן בריייער זצ"ל

בירושלים נפטר הרב החסיד הישיש רבי נתן ברייער זצ"ל, מזקני חסידי דושינסקיא, ששימש כמנהל הישיבה של החסידות במשך שנים ארוכות | הערב הייתה אמורה להתקיים שמחת האירוסין לנכדו, בן לבנו רבי דוד, אך בעקבות הלוויה השמחה תידחה לאחר השבעה

ברוך דיין האמת: בירושלים נפטר הרב החסיד הישיש רבי נתן ברייער זצ"ל, מזקני חסידי דושינסקיא, ששימש כמנהל הישיבה של החסידות במשך שנים ארוכות.

אמש (שלישי), פונה במהלך טיש 'זאת חנוכה' לבית החולים לאחר שהתמוטט והיום השיב את נשמתו ליוצרה והוא בן 93 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בוינה שבאוסטריה לאביו רבי יחיאל מיכל ברייער זצ"ל, שם גדל בילדותו עד הגיעו לגיל בר מצווה.

כבר מילדותו דבק במורו ורבו המהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל, אליו היה קשור בכל נימי נפשו.

הפעם הראשונה שנפגש עם המהרי"ץ מדושינסקיא הייתה בעת הגיעו מישראל בשנת תרצ"ז, לכנסיה הגדולה שנערכה אז בעיירת המרפא מאריבנד [8], בחזור הגיע לוינה שם המתינו התלמידים, ומאז דבק המנוח במהרי"ץ.

בישראל בנה את ביתו ולאחר פטירת המהרי"ץ שהמנוח היה מאחרוני תלמידיו, הסתופף בצלם של אדמו"רי דושינסקיא המהרי"ם זצ"ל ובנו האדמו"ר שליט"א.

כמו כן היה דבוק ברבותיו בעל ה'חלקת יהושע' ובעל ה'להבת דוד' מביאלא זצ"ל וכן אצל האדמו"ר מביאלא בני ברק שליט"א.

הערב הייתה אמורה להתקיים שמחת האירוסין לנכדו, בן לבנו רבי דוד, אך בעקבות הלוויה השמחה תידחה לאחר השבעה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך. אחד מבני הואו המלחין הבעלזאי הנודע הרה"ג יוסף צבי ברייער.

מסע הלוויה ייצא הערב (מוצאי זאת חנוכה) בשעה 22:00 מבית המדרש הגדול דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא 52 בירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

לכתבה: https://goo.gl/Kb4sw5

======
הערות מערכת 0202
[1] רבי יוסף צבי דוסינסקי, רב ופוסק בהונגריה ולאחר מכן גאב"ד (אב בית דין) של העדה החרדית (קהילת היישוב הישן) בירושלים, תפקיד בו החל לכהן בשנת 1932 לאחר פטירתו של הרב זוננפלד, רבה הראשון של העדה החרדית.
[2] שוחט ובודק – תפקיד מסורתי בקהילות היהודיות. בעל תפקיד זה אחראי על שחיטת עופות ובהמות לאכילה, וכן על בדיקת כשרותם לאחר מכן.
[3] ה"שיף שוהל (שול)" – "בית הכנסת "עדת ישראל", היה בית הכנסת האורתודוכסי המרכזי בוינה עד להריסתו ע"י הנאצים בליל הבדולח.
[4] הרב שמואל הלוי ואזנר – היה רב ופוסק חשוב, נפטר לפני כשנתיים, והיה נחשב בעיני רבים ל"פוסק הדור" – הפוסק החשוב בדורו.
[5] בית המדרש של חסידות פאפא (ע"ש העיירה פאפא שבהונגריה) בירושלים.
[6] פסוקי הייחוד – פסוקים אותם יש חשיבות לומר לפני הפטירה: "בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד" ו"יְיָ הוּא הָאֱלֹהִים" המבטאים את יחידותו של השם בעולם.
[7] טיש: מיידיש – שולחן, כינוי לסעודה שעורך אדמו"ר לחסידיו באירועים מיוחדים כשבתות, חגים וכד'.
[8] הכנסייה הגדולה במרינבאד (צ'כוסלובקיה) – הכינוס השלישי של "אגודת ישראל", איגוד הקהילות האורתודוכסיות באירופה. התקיים בשנת תרצ"ז (1937).

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1797850330233667