Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

לקט מההספדים בלווית הרב שמואל אוירבך

******

התמונות דרך קבוצת הווטסאפ "מחאות החרדים הקיצוניים"

******

דרך אהרן רבינוביץ בטוויטר

ההספדים בהלוויית הרב אוירבך מתייחסים לפטירתו כנפילה במלחמה. מדברים על המשך המאבק, על כך שחשוב לא להתייצב בלשכות ויותר מרומזים ל"צד השני"

לציוץ המקורי: https://goo.gl/Tiip3R

******

דרך חדשות הסקופים

הגר"מ [הגאון רבי משה] שטרנבוך בהספדו: "חשבו שכשהוא נפטר יוקל להם. אבל אנחנו יודעים, גדולים צדיקים במתתם יותר מבחייהם, פתאום שהוא נפטר הם נזכרו כמה הוא היה צדיק"

לפוסט המלא: https://goo.gl/9fjFVf

******

דרך חדשות הסקופים

הגרב"ש [רבי ברוך שמואל] דויטש בהספדו: התפלאתי איך הלב שלו החזיק כל החמש שנים אחרונות, מובן לי מאוד מדוע הלב נדם.

לפוסט המלא: https://goo.gl/pgJKmz

******

דרך משה ויסברג בטוויטר

הגרי"י [הגאון רבי ישראל יצחק] קלמנוביץ בהספדו: "שנזכה להמשיך בדרכו של הראש ישיבה כנגד אלו הרוצים לבטל את התורה ושיתבטלו כל הגזירות"

לציוץ המקורי: https://goo.gl/zpLS9d

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1867930923225607