Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מאפיית אנג'ל בדרך לסיום הסכסוך עם החברה החרדית?

מאפיית אנג'ל בדרך לסיום הסכסוך עם החברה החרדית?

בדקות האחרונות יוצאים דיווחים כי יו"ר הדירקטוריון של מאפיית אנג'ל, עומר בר לב, בדרך לניחום אבלים בבית מרן ר' גרשון אדלשטיין שהלך לעולמו בשבוע שעבר.

כזכור, בן לב הוא האיש שהצית את הסכסוך בין החרדים למאפייה לאחר שהפגין מול ביתו של אותו מנהיג הציבור החרדי שנפטר בשבוע שעבר, כשבקרב הציבור החרדי ההפגנה נתפסה כזלול בכבוד תורתו של ר' גרשון.

על פי הדיווח עומר בר לב בדרך לבית הרב בשביל לעשות ניחום אבלים וכן בכדי להתנצל בפני בני ביתו על אותה הפגנה ועל הזלזול בכבוד התורה.

אז האם ניחום האבלים וההתנצלות יסיימו את החרם של הציבור החרדי על המאפייה? זאת נראה בימים הקרובים.

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך התיעוד של בר לב בהפגנה מול ביתו של מרן זצוק"ל

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/347400795_935528977743354_4348573446483010277_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=D4jC_IUWO_IAX-QlVbK&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCgwXzYcB-gvCifgF-q4GjYTt1f6g9c3tN4ALvtwTi-5w&oe=6481D506`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/598961238996829