Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ליפא שמעלצער חושף – נפגעתי מינית בילדותי.

ליפא שמעלצער חושף – נפגעתי מינית בילדותי.

אחד מגדולי הזמר החסידי הפופולריים ביותר במגזר החרדי חושף כי בעת שהיה ילד עבר תקיפה מינית. בסרטון שפרסם לפני החג התייחס ליפא לפגיעה ועל כך שהוא אינו מעוניין להיכנס לפרטים אודות הפגיעה: "עברתי הרבה דברים קשים. אני מספר את זה אחרי מחשבה, אני רוצה להיות שלם עם עצמי.. אני לא רוצה לעשות מזה סיפור, בלי לקרוא לזה אונס. אני לא מחפש לחזור אחורה לשפוט אנשים. אני רוצה להמשיך הלאה".

בתגובות לסרטון כתב ליפא כי הוא אינו עבר על הסרטון לפני הפרסום שלו והוא משתף מהלב בחוויות האישיות הקשות שעבר, בתקווה שזה יגרום להבדל בחיים של מישהו.

החשיבות של הסרטון של ליפא היא עצומה מכיוון שבמשך שנים בציבור החרדי נושא הפגיעות המיניות הושתקו. בשנים האחרונות, בעקבות התחקירים הקשים אודות יהודה משי זהב וחיים ולדר, [*] החל שינוי מבורך בהבנה של הצורך בחשפיה ציבורית של מקרים אלו וליפא שהוא זמר פופולרי מאוד בחברה החרדית ומהווה מודל חיקוי מנכיח את השינוי הציבורי שמחלחל לתוככי החברה החרדית ביכולת לדבר בפתיחות על המקרים הקשים הללו.

◀מערכת 0202 דרך העיתונאי אהרן רבינוביץ

📸תמונה: צילום מסך מתוך הסרטון של ליפא שמעלצער

=====

הערות

[*] על הפרשה שטלטלה את הציבור החרדי ראו כאן: https://bit.ly/3DmhL46

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/347396197_1458411128321949_7232171105801864123_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=bAnrn6jPke0AX93czoa&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfB4KKjcJ43VJWO9Ym5QfBAENOFSuDvLizToj7Pr-BrGDQ&oe=64794E1C`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/595273252698961