Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האירוע במירון – ההצלחה המסחררת והגורמים מאחורי ההצלחה.

האירוע במירון – ההצלחה המסחררת והגורמים מאחורי ההצלחה.

כמה שעות לאחר סיום אירועי הילולת ל"ג בעומר במירון בקברו של התנא רבי שמעון בר יוחאי וכעת ברחבי הרשת מתחילים לסכם את האירוע כאחד האירועים המוצלחים ביותר, אירוע שעבר עם אפס תקלות בצורה מופתית, רגועה, שקטה, בטוחה ושמחה.

מדיווחים של עיתונאים ושל אלפי אנשים שהיו במקום נראה שמבצע מירון הצליח בענק אודות לניהול המופתי של השר מאיר פרוש, האחראי על ההילולה, יוסי דייטש, פרויקטור מירון והשר יצחק גולדקונפף ביחד עם עוזרו מוטי בבצ'יק שניהלו את האירוע ביד רמה.

חלק מהעיתונאים הצביעו על כך שניתן לראות שכשנותנים לחרדים לנהל את העניינים, למרות שהם לא היו מפקדים או קצין במיל' עם עבר קרבי הם מצליחים לנהל בצורה טובה וחלקה אירועים בסדרי גודל ענקיים, דרך נכונות לשיח והקשבה ללא התנשאות.

אחרים התייחסו לכך שהסיבה שההילולה עברה בצורה כל כך חלקה, היא שכל הסדרנים והאחראיים במקום לא לבשו שום סמלי מדינה מה שגרם לאפס חיכוכים בין המארגנים לבין עשרות אלפי האנשים שחגגו במקום, חלקם מהחוגים הקיצונים ביותר בחברה החרדית.

◀מערכת 0202

📸קרדיט תמונה: ישראל דיסקינד ששכל את אחיו שמחה בונים יהי זכרו ברוך באסון מירון.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345633682_1581310069058615_3828887420078818017_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=FcXk1mr3yVwAX9iRQxZ&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCUSQ9I7SEeQ4ylKBanzEJAacTJwkb5Rj9t0G9G1yPaxg&oe=645FE1F7`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/585628573663429