Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

החגיגות המיוחדות במירון והבושה שמעיבה על החגיגות.

החגיגות המיוחדות במירון והבושה שמעיבה על החגיגות.

אתמול בערב החלו חגיגות ל"ג בעומר, כאשר רבבות מקרב עם ישראל פוקדים את קברו של רבי שמעון בר יוחאי וחוגגים את ההילולה הוותיקה כמיטב המסורת היהודית.

על פי הדיווחים המגיעים מהמקום, האירוע במירון, שנתיים לאחר האסון המחריד במקום אז בעקבות הכאוס נהרגו 50 איש יהי זכרם ברוך, מתנהל בסדר מופתי וללא תקלות על פי המתווה שהוסדר בו מותר להיות עד 50 אלף איש בבת אחת, חייבים לקנות כרטיס לפני העלייה למירון וכל מי שמחזיק כרטיס מוגבל לשהייה של 5 שעות במקום בלבד.

סרטונים מהמקום מראים עשרות אלפי אנשים חוגגים בעשרות המדורות במתחמים של הדלקות החסידויות השונות בשמחה המיוחדת ששורררת במקום.

צל אחד גדול מעיב על השמחה הגדולה כאשר נודע כי הרב ברלנד, עבריין המין המורשע, היה שותף בהדלקת מדורה של חסידות "שובו בנים" שהוא עומד בראשה, על אף שהייתה התחייבות של המשרד לירושלים ומסורת ישראל שהוא לא ידליק מדורה.

בתנועה לאיכות השלטון הגישו לשר פרוש, האחראי על הילולת מירון, דרישה לצעדים משמעותיים נגד הרב ברלנד וקהילת "שובו בנים" עקב הפרת נוהל הדלקות באירוע ל"ג בעומר במירון וכתבו: "לא ייתכן כי עבריין מורשע ישים את השר האחראי ללעג ולקלס, יבוז לדין וישים עצמו מעל החוק"

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך סרטון של ההדלקה של המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן.

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346259296_627103418961220_6694855812587051321_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Gw1jIeF2fRoAX-ISnA_&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCmIo_mJFRLIFAIDMqML0RV0DRi_Tu-zx_9a8ctmTvHuw&oe=645E076B`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/584962797063340