Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

המחאה נגד מאפיית אנג'ל מתרחבת.

המחאה נגד מאפיית אנג'ל מתרחבת.

בשבוע שעבר נערכה הפגנה של מתנגדי הרפורמה מול ביתו של ראש ישיבת פונוביז' ואחד ממנהיגי הציבור החרדי, הרב גרשון אדלשטיין שליט"א [*], כשאחד ממובילי המחאה היה השר לשעבר עומר בר לב שמשמש כיום כיו"ר הדריקטוריון של מאפיית אנג'ל.

בציבור החרדי הגיבו בזעם על ההפגנה ממול ביתו של ראש הישיבה שנחשב אחד מדמויות המופת של עולם התורה וראו את זה כביזיון בכבוד תורתו. בעקבות כך הוחלט על מרד צרכנים כנגד מאפיית אנג'ל ותמונות רבות רצו ברחבי הרשת על מדפים מלאים עם לחמים של חברת אנג'ל שנשארו מיותמים בריכוזים חרדים.

אתמול קיבלה מאפיית אנג'ל מכה נוספת לאחר שנודע כי עסקת ענק שהייתה מיועדת להתקיים עם המאפיה, לסיפוק לחמים לאירוע לג בעומר במירון, בוטלה בעקבות המחאה כנגד המאפייה.

היום המשיכה מאפיית אנג'ל, שבינתיים לא מגיבה כלל אודות המתרחש, לחטוף נזקים כלכליים כאשר דווח כי רשת הענק 'יש חסד' לא הכניסה כלל למדפים לחמים של מאפיית אנג'ל בדרך, אולי, לביטול ההתקשרות עם אנג'ל.

בתוך כך היום הבטא בפומבי אחד מראשי הישיבות הבולטים בעולם החרדי, הרב גבריאל יוסף לוי ראש ישיבת 'באר התורה' (גיל) [**], בעד החרם נגד המאפייה ואמר: "שאלתי מישהו מה החדשות אמרו לי אנג'ל. שאלתי מה קרה הרי הפגינו גם לפני כן? אבל לא! הפגינו נגד הגדול בישראל….. אני בעד זה שיעשו כזה דבר שילמדו קצת לקח…. צריך יותר לא לקנות"…"החילונים בטוחים שאנחנו כלום. מתייחסים אלנו כאילו אנו חיים בחסד שלהם. חייבים פעם אחת להראות להם שהדבר הזה נגמר".

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך סרטון של מדפים מלאים בלחמים של אנג'ל ברשת 'יש חסד'

=====

הערות

[*] הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין בן ה-100, הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה ונשיא ועד הישיבות. מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לבכיר מבין רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי.

[**] ישיבת באר התורה היא ישיבה גדולה המשתייכת לזרם החרדי ליטאי הממוקמת כיום בבית שמש לאחר שנים ארוכות ביורשלים. היא מכונה ישיבת 'גיל' מכיוון שאלו ראשי התבות של ראש הישיבה גבריאל יוסף לוי.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345431965_1157949048939067_9183682002086429022_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EtnZzNLNA4IAX_A0lnu&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfC5K-8KXtcuVjpP719_6HLKJHYS7MPM7GYVLytyonuLkg&oe=645D356C`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/583992923826994