Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

פודקאסט מעבר לשחור ולבן – יציאה מהחברה החרדית עם יוסי קלאר.

פודקאסט מעבר לשחור ולבן – יציאה מהחברה החרדית עם יוסי קלאר.

"המונח 'יציאה בשאלה' הוא קונטרה לחזרה בתשובה אבל מסתבר שרוב היוצאים או 45% מהיוצאים, שזה הנתח הגדול של היוצאים, הופכים בכלל לדתיים. רוב עוזבי החברה החרדית, או הנתח הגדול ביותר של האנשים שבחרו לעזוב את החברה החרדית, עוברים להיות דתיים לאומיים או דתיים, באופן כללי, ולא חרדים, אבל גם לא חילונים." כך נפתח לו הפרק המרתק על יציאה מהחברה החרדית עם יוסי, ממקימי הדף החרדי בעמותת 0202 מבט מירושלים.

יוסי, שגדל בתוך העולם החרדי החסידי, משתף בסיפורו האישי וביציאה שלו מתוך העולם החרדי ומנסה ביחד עם נוי, מנכ"ל העמותה שמראיין אותו בפרק, לבחון האם אפשר להשליך מהסיפור האישי שלו לשאר היוצאים מהעולם החרדי.

הפרק עוסק בחומות הגבוהות של החברה החרדית, הקושי של היציאה מתוך החומות הללו והסיבות ליציאה לתוך עולם מנוכר ולא מוכר.

בהמשך הפרק מתייחס יוסי ל- מהי בכלל החרדיות, האם היא פרקטיקה דתית או פרקטיקה תרבותית ומשתף בתחושות שלו ושל עוד יוצאים רבים שמרגישים עדיין חרדים תרבותית אפילו שהם כיום אינם שומרי תורה ומצוות.

יוסי משתף בקשיים של היציאה: היעדר ההשכלה, היחס הרווח של המשפחות ליוצאים והמחיר הנפשי הקשה שמשלמים רבים מהיוצאים שנתקלים בעולם זר ולא מוכר.

לסיום דן הפרק האם יציאה בשאלה היא כשלון של החברה החרדית והאם ישנו כעס בקרב היוצאים כלפי העולם החרדי שהם עזבו.

זאת ועוד בפרק החדש שזמין בפלטפורמות האזנה השונות.

להאזנה לפרק בספוטיפיי: https://spoti.fi/3Lx1uP8

להאזנה לפרק באפל פודקאסט: https://apple.co/42mmm29

להאזנה לפרק ביוטיוב: https://youtu.be/eoSvfEFNMxM

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345025968_180490157854059_4648913604668175314_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=gvNmuvHYK5sAX8ocbpB&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBekmGXTiBTwO-hpPxXnNEk6DUmVWeT17spKpr37PfMCQ&oe=645861B4`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/582098077349812