Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הזמר הרב מיכאל שניצלר זכרונו לברכה.

הזמר הרב מיכאל שניצלר זכרונו לברכה.

אמש במוצאי שבת קודש נודע הבשורה המרה על פטירתו בטרם עת של אחד מגדולי הזמר החסידי – הרב מיכאל שניצלר, כשהוא בן 62 בלבד.

הרב מיכאל חתום על עשרות להיטים, רובם באידייש, שהפכו אבן דרך בתרבות החרדית- חסידית, דרכם השפיע על רבבות מבני החברה שהאזינו לשיריו הרבים, ולשיתופי הפעולה המוזיקליים שלו עם גדולי המוזיקה החסידית, שנודעו ברגש המיוחד שבהם.

ר' מיכאל חלה כבר מספר פעמים ואושפז בבתי חולים, ואף הופצו עליו שמועות לפני כמה שנים שהוא הלך לעולמו, אך הצליח להחלים מכל אותם פעמים. אולם למרבה הצער בערב שבת קודש האחרון, לאחר שחזר מחופשת פסח בישראל לביתו שבמונסי ארצות הברית, הוא לקה בליבו ולאחר החייאה ממושכת השיב את נשמתו לבוראו.

יהי זכרו ברוך.

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך קליפ של אחד משיריו הרבים.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/341776506_254613996984194_6538398670388660110_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=i4GUyvYRVbAAX_BlH3s&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAKcyxyaM-KhLd6hmSFr75arkiFC2W1LSw60it2m9TEkQ&oe=6441AD1A`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/572624438297176