Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

***לקט בנושא הלווית הרב שמואל אוירבך***

שערי העיתונים החרדים הבוקר

******

דרך איתי גדסי בטוויטר

נשיא המועצת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן הודיע הבוקר לתלמידיו כי שיעורו היומי ב׳פורת יוסף׳ יוקדם לשעה 10, ולאחר מכן יצא למסע הלווייה.

אמש, כששמע נשיא המועצת הגר״ש כהן את הבשורה על הסתלקותו של הגר״ש אויערבאך, הביע צער עמוק על הסתלקותו של צדיק אשר היה מעמודי התווך של עולם התורה.

לציוץ המקורי: https://goo.gl/V8PCoq

******

דרך משה ויסברג בטוויטר

ראש ישיבת תפרח הגאון רבי אביעזר פילץ הורה לתלמידי הישיבה לצאת מחר למסע הלווית מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל.

לציוץ המקורי: https://goo.gl/6ncA5q

******

דרך ישראל כהן בטוויטר

צעד דרמטי ראשון אחר פטירת מרן הגר"ש [הגאון רבי שמואל] אוירבעך זצ"ל, – הוקמה מועצת גדולי התורה של תנועת ״בני תורה״ ממשיכי דרכו בהנהגה הציבורית. המועצת תוקם על פי בקשתו והדרכתו בשבועות האחרונים – אך טרם הספיק להקימה.

לציוץ המקורי: https://goo.gl/1TpnuS

******

דרך שמעון ברייטקוף בטוויטר

כבוד אחרון. בתי הכנסת בשכונת שערי חסד הורידו הערב את הפרוכות מארון הקודש

לציוץ המקורי: https://goo.gl/9r6c8Y

******

דרך חדשות הסקופים

רב גדוד נצח יהודה בהוראה לחיילים: מצווה לצאת למסע ההלוויה אך ללא מדים, בטוח שהרב אהב כל אחד מעם ישראל.

לפוסט: https://goo.gl/pzZTLj

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1867769396575093