Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הצהרת שר הביטחון גלנט והתגובות בעולם החרדי.

הצהרת שר הביטחון גלנט והתגובות בעולם החרדי.

אמש יצא שר הביטחון יואב גלנט בהצהרה דרמטית בה הוא קרא לעצירה מידיית של הרפורמה המשפטית בגלל השסע הנורא בעם שמוביל לפגיעה משמעותית בביטחון המדינה.

בצד הימין של המפה ברובה קיבלו את ההצהרה של גלנט בזעם, כאשר רבים קוראים לנתניהו לפטר את גלנט, שמתכחש להצהרותיו הקודמות ולאינטרסים של הקהל שבחר בו להנהגת הליכוד.

ברחוב החרדי הקולות חלוקים. ישנם קולות רבים שמצטרפים לזעם על גלנט שלטענתם בוגד בקהל מצביעיו ומצביעי גוש הימין, אך ישנם גם לא מעטים שמביעים אמון בגלנט וטוענים כי אם שר ביטחון מטעם מפלגת הליכוד טוען שישנה סכנה לביטחון המדינה אם הרפורמה תמשיך, יש להקשיב לדבריו ולא סתם לצעוק שהוא חבר לשמאל.

אולם בקרב הנהגה הפוליטית החרדית נראה שהרוח נושבת לכיוון מסוים בצורה יותר חד משמעית, כאשר מאז ההצהרה לא נרשמה כל תגובה מטעם אף חבר כנסת חרדי וגורמים שמקורבים להנהגה טוענים כי הם אינם מתנגדים לביטול החקיקה והרפורמה כולה.
לדבריהם, הדבר היחיד שמכשול אמיתי הוא חוק הגיוס וזו הסיבה המשמעותית בתמיכתם בפסקת ההתגברות, אך עוצמת ההתנגדות לרפורמה גבוהה כל כך וגורמת להם להבין שהרפורמה אינה הדרך להסדר חוק הגיוס בצורה הזו.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: שר הביטחון גלנט. קרדיט תמונה: U.S. Embassy Jerusalem

📸מקור התמונה: https://did.li/08SNf

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/337256731_1231113917514374_2658568025058354936_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=KPAY2Rqgvb0AX9CuyZf&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfATIZ6T6BUzgqTD2INflzjrm6BvmffIvOHM1cxbRnjNUw&oe=6424C78E`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/561983139361306