Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הפיגוע הנורא והמהומות בחווארה.

הפיגוע הנורא והמהומות בחווארה.

יממה עברה מאז הפיגוע הנורא בכפר חווארה בו שני האחים הלל ויגל יניב הי"ד נרצחו בדם קר על ידי מחבל מתועב, מה שהוביל לגל של מהומות בכפר כאשר אנשי ימין רבים הציתו עשרות מכוניות ובתים של תושבי הכפר.

בקרב הציבור החרדי ישנו כאב עצום מהרצח הנורא של האחים אך כמו בשאר שדרות החברה מתנהל דיון נוקב אודות המהומות שלאחר הפיגוע.

רבים הביעו הזדהות עם אותם מבצעי המהומות וטענו כי זו הדרך היחידה בה נוכל להחזיר לעצמנו את המשילות והמשוואה שבה במקרה שיש פיגוע תושבי המקום נפגעים, מייצרת הרתעה לטווח הארוך והבנה אצל הפלסטינים כי דם יהודי אינו הפקר.

מנגד, אחרים הזדעזעו מהתמונות במקום וטענו כי זו אינה דרכה של היהדות וההבדל ביננו לבינם זה שאנו מתנהגים במוסריות ולא פוגעים סתם בחפים מפשע שאינם מעורבים במעשי הטרור והתמונות בהם יהודים פוגעים בערבים חפים משפע הינו כתם מוסרי על היהדות.

אחרים התייחסו לכך שגם אם המעשים בחווארה אינם ראויים, לא ייתכן ששעות לאחר רצח כל כך נורא ושובר לב של שני מלחי הארץ, הציבור הישראלי כולו מתעסק בדיון על המחאות במקום ולא על עצם הרצח המחריד של שני הנערים.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: יגל והלל יניב הי"ד

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/331507959_166322479527148_7852272366764686782_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=udzUqBJmMTUAX86sTOi&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfC8JeYC2j-n2avv1frM3P3MQDxQK3VRFJYadA4v1AKIvg&oe=640235FB`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/547708874122066