Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

שעותיו האחרונות של הגר"ש [הגאון רבי שמואל] אויערבך: "ראש הישיבה למד כרגיל"

'בחדרי חרדים' עם תיאור מדויק השעות האחרונות של ראש הישיבה זצ"ל החל מכניסת השבת ועד לשעת יציאת הנשמה בחצות הלילה בבית החולים שערי צדק.

אחד התלמידים מספר ל'בחדרי חרדים' "בליל שבת ראש הישיבה זצ"ל מוסר שיעור בישיבה לתלמידיו. השבוע אמר כי הוא לא ימסור את השיעור עקב כך שהוא מצונן".

"ר' שמואל ישב במקומו בהיכל הישיבה ולמד את כל מדרש רבה על פרשת תצוה לאחר תפילת מעריב שנערכה כרגיל ישב לסעודת ליל שבת יחד עם עוד שני בחורים מאורסים שלומדים בישיבה שכך נוהג במשך השנים יחד עם נאמן ביתו הרב דוד בידרמן".

"הסעודה הייתה כרגיל לא שום שינוי ראש הישיבה אמר את דברי התורה כרגיל ושר זמירות שבת".

"לאחר הסעודה הוא למד זוהר על הפרשה כהרגלו כמידי שבוע בשעה 23:00 עלה על יצועו ונאמן ביתו הרב בידרמן ליווה אותו לחדרו, הגר"ש הורה לנאמן ביתו שילך לישון מוקדם כי מחר קוראים פרשת זכור".

"לאחר שנשכב על מיטתו שמע הרב בידרמן כי ראש הישיבה מחרחר וקול לא ברור נשמע מתוך החדר, הרב בידרמן נכנס במהירות וראה את ראש הישיבה מרים את שני ידיו הוא קרא לעברו "הראש ישיבה", ור' שמואל לא הגיב, הרב בידרמן הזעיק את כוחות ההצלה שביצעו בו פעולות החייאה שהצליחו להחזיר את הדופק ופינו אותו לבית החולים".

"במשך כל אותו הזמן נערכו תפילות בישיבה כשהבחורים זועקים פרקי תהילים".

"בשעה 12:35 השיב ראש הישיבה את נשמתו הטהורה ליוצרה למגינת לב אלפי תלמידיו".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/mk5oDc

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1867413493277350