Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

במקום בו נדקר ונפצע בפיגוע, האברך ביצע החייאה בערבי שהתמוטט

לפני כשנתיים הוא נפצע כאשר מחבל דקר אותו בכיכר צה"ל, אתמול חלף האברך באותו מקום בו אירע הנס ולפתע ראה בן מיעוטים מתמוטט לנגד עיניו, הוא לא היסס והחל לבצע בו פעולות החייאה שהצילו את חייו • גולדשמיט ל'בחדרי': "התחושה קצת מבלבלת אבל עשיתי מעשה נכון"

סגירת מעגל: שנתיים אחרי שאברהם גולדשמיט, חרדי מירושלים, נפצע בפיגוע דקירה בכיכר צה"ל בעיר – אתמול (חמישי), באותו מקום בו נדקר, התמוטט בן מיעוטים ערבי – ככל הנראה מאירוע לבבי. אותו גולדשמיט שחלף במקום וראה אותו מתמוטט, לא היסס והחל לבצע בו פעולות החייאה, דבר שגרם להצלת חייו.

בתיעוד וידאו שהגיע ל'בחדרי חרדים', נראה גולדשמיט שלמד לפני מספר שנים קורס מציל חיים במד"א, מבצע פעולות החייאה נמרצות שבמהלכן חזר הדופק, והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ לבית החולים, שם המשיכו הרופאים לייצב את מצבו והוא ניצל.

הפיגוע לפני כשנתיים בו נפצע גולדשמיט באורח בינוני והשתקם עם הזמן, זכור בעיקר בגלל ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, שחלף במקום עם רכבו, ויחד עם מאבטחו האישי, השניים נטרלו את המחבל עד למעצרו בידי כוחות הביטחון.

אברהם גולדשמיט, הוא אברך, תושב הרובע היהודי, הנמנה על קהילת הרב זילברמן [1], עובד לפרנסתו כסופר סת"ם [2] ובבוקר מכהן כרב בית חולים.

בשיחה עם 'בחדרי חרדים' אומר אברהם גולדשמיט: "כיהודים מאמינים בני מאמינים אנו יודעים שאין שום מקרה בעולם והכל מסובב מלמעלה. הקב"ה גלגל שאקלע לאותו מקום בו לפני שנתיים ניסה מחבל ליטול את חיי, ובחסדי שמים עצומים הוא לא הצליח והיום במקום ההוא בדיוק הצלתי חיים".

עוד הוא אומר: "התחושה היא שהתגלגלה לידי שליחות של קידוש ה' בעולם להראות לכל העמים שאנחנו מקדשים את החיים ונרתמים להציל כל אחד ולא משנה מי הוא. אמנם התחושה היא קצת מבלבלת, אבל הידיעה שדבר ה' זו הלכה, ונפסק שמצילים את אומות העולם מפני דרכי שלום [3] גורמת לך סיפוק שעשית את המעשה הנכון".

ב-05/06/2016 גזר בית המשפט על המחבל שדקר את גולדשמיט, 18 שנות מאסר בפועל, 21 חודשי מאסר על תנאי וכן פיצוי לגולדשמיט בסך 100 אלף שקלים.

======
הערת מערכת 0202
[1] קהילת הרב זילברמן – קהילת "אדרת אליהו", קהילה חרדית המתרכזת העיקר ברובע היהודי, לה שני מאפיינים ייחודיים: שיטת הלימוד ("שיטת זילברמן") המתמקדת בשנים הראשונות בעיקר בשינון פסוקי התנ"ך והמשניות, וכן יחסם לארץ ישראל – מעודדים ותומכים בהתיישבות ורואים בה חלק מתהליך הגאולה, ואף מציינים את יום ירושלים.
[2] סופר סת"ם – אדם המתמחה בכתיבת סת"ם (ספרי תורה, תפילין ומזוזות), הדורשים כתיבה על קלף, בדיו מיוחד ובצורה מיוחדת.
[3] קיימות 2 הלכות הקשורות לנושא: היתר לבקר חולה גוי מפני דרכי שלום (גיטין סא) וכן דיון בדבר חילול שבת על מנת להציל חיי גוי.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1796106213741412