Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הסיפור המדהים של מאפיית קוממיות וההצטרפות לקהילת פורשי חסידות גור.

הסיפור המדהים של מאפיית קוממיות וההצטרפות לקהילת פורשי חסידות גור.

לפני כשמונה חודשים אירע אחד האירועים החמורים ביותר בקרב הציבור החרדי, כאשר בעיצומה של השבת אלפי חסידי גור ברחבי הארץ יצאו להכות את קבוצת הפורשים מקרב החסידות. [*]

הסכסוך כולו מתחיל כמה שנים אחורה, אז ראש הישיבה הגאון ר’ שאול אלתר, בן דודו של האדמו”ר המכהן, פרש מהחסידות בעקבות מחלוקות קשות עם הנהגת חסידות גור בראשות בן דודו והקים זרם חדש של החסידות, תוך שהוא סוחף איתו חסידים רבים מבני הקהילה. מאז, חסידות גור, שנודעת כחסידות עם כוח רב שלא בוחלת באמצעים, פתחה במלחת חורמה בקהילת הפורשים ונלחמת בר’ שאול ובתומכיו בכל דרך אפשרית כאשר השיא היה באירועי אותה "שבת בחוקתי"

אחד מאותם אלו שהובילו את האלימות הברברית היה רב היישוב קוממיות ר' משה מנדלזון שיצא בקריאה כמעט מפורשת לחסידי גור לצאת בהתקפות אלימות על פורשי החסידות.

הרב מנדלזון בנוסף לתפקידיו היה אחראי גם על השגחת מאפיית המצות שנמצאת ביישוב.
לאחר אותה שבת הודיעו לקוחות רבים של המאפייה שהם מפסיקים לצרוך את שירותי המאפייה תחת השגחתו של הרב מנדלסון בעקבות קריאתו לאלימות, כאשר בין הלקוחות היה גם גביר גדול מלונדון שקונה בכל שנה כ-10 טון מצות מהמאפייה.

במאפייה הבינו שהרב מנדלזון מסב להם נזק כלכלי כבד והחלו לחפש מתחת לפני השטח משגיח שיחליף את הרב מנדלזון בהשגחה על המאפייה. לאחר בירור הוצע למאפייה שהרב בצלאל וקסלשטיין שליט"א, מרבני הפורשים, ישגיח על המקום. בבירור עם הלקוחות התברר כי הם סומכים את ידיהם עליו.

כך בחשאיות גמורה, בעוד שהרב מנדלזון לא יודע על המתרחש מתחת לאפו, הרב וקסלשטיין בא למקום והשגיח על אפיית המצות וכך נאפו להם עשרות טונות של מצות בהכשר מהודר ללקוחות. רק לאחרונה, לאחר שרוב המצות נאפו, המאפייה יצאה בהודעה רשמית כי היא מחליפה את הכשרות וכעת המאפייה משתייכת לקהילת הפורשים.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: מצות של המאפייה עם הכשרות החדשה

=====

הערות

[*] על הפרשה החמורה ראו כאן: https://bit.ly/3kuRfRT

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/331539558_895031708472837_4326584412964725337_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=qUJEm3JU2k4AX91bJZD&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfA-vGnFGNYEjcH6QspgZ4WUflejQQzHj6IehIkUWD7VUg&oe=63FF7EDD`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/547135144179439