Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

זאת גזרה מהקב״ה כי זה רצונו.

זאת גזרה מהקב״ה כי זה רצונו.

הבוקר התראיינה ברכה לדרמן אימו של אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע ביום שישי האחרון בפיגוע הדריסה ביציאה מרמות, לרדיו קול ברמה, בתוכניתם של אדמקר וישראל כהן ושיתפה בתחושות הקשות לאחר איבוד בנה היקר.

ברכה סיפרה על התקווה שהייתה להם בתחילה כשסיפרו לה על פציעתו: ״הייתי בטוחה שהוא במצב קשה. הוא בחור חזק חשבתי שהוא יתגבר על זה, אבל כשהגענו לבית החולים הבנו שהמצב אחר״.

בהמשך הריאיון סיפרה על כך שאלתר זכרונו לברכה ואשתו, איתה התחתן רק לפני כמה חודשים, היו בדרכם אליהם לעיר אלעד וחיכו לאוטובוס שייקח אותם לשם: ״האוטובוס עמד כבר ברמזור הם התקרבו לשפת המדרכה, וברגע הזה המחבל פגע בתחנה. זאת גזרה מהקב״ה כי זה רצונו. היתה לי שיחה עם אלתר שלמה ששאל אותי אם חסר משהו לשבת שהוא ואשתו יקנו בדרך לאלעד״.

אימו הוסיפה וסיפרה על אהבתו הגדולה ללימוד תורה ועל התמדתו העצומה בלימוד וביקשה ממי שיכול שילמד לעילוי נשמתו: ״בזמן השבעה הגיע אלינו שכן שסיפר שהוא היה לומד עם אלתר הי״ד בבית מדרש בכל יום שישי, הוא אמר שהלימוד ביום שישי היה חשוב לו מאוד. אנחנו מבקשים מהציבור להתחזק בלימוד ביום שישי – יום בו אלתר שלי נרצח״.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: אלתר שלמה לדרמן הי"ד בקעמפ של הישיבה בה למד בלימודו הקבוע ביום שישי.

📸קרדיט תמונה: משה ויסברג דרך אתר 'בחדרי חרדים'.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/329634603_743167313771995_5501280890925824924_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=iruECYUmYY4AX-qMcO8&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBhWDHphfLtJ0Eedx1yRkSgNBLJ8BVg2l_MKabY7LekLQ&oe=63EEFA02`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/538775891682031