Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האדמו"ר מגור עשיר, חדשות לגיטימיות או שנאה ורכילות זולה?

האדמו"ר מגור עשיר, חדשות לגיטימיות או שנאה ורכילות זולה?

עיתון 'כלכליסט' יצא השבוע בכותרת ראשית בו נכתב על נכסיו הרבים של האדמו"ר מגור [*] שלדברי העיתון מחזיק ברבע מהשטחים שנמצאים ביישוב האמיד – "ארסוף"

בציבור החרדי הגיבו בזעם על הכותרת וטענו כי זוהי רכילות זולה ושנראת חרדים טהורה, כאשר מדובר באדם שירש את הנכסים ביושר מאביו שהיה איש שקנה קרקעות רבות בשביל ליישב את ארץ ישראל.

יוסי אליטוב, עורך העיתון משפחה, צייץ בחשבונו על הכותרת בשער העיתון: "שער של גאווה לכל חרדי. סבו של הרבי מגור כמו המוני חרדים לפני השואה, רכשו קרקעות בישראל והפריחו את השממה בעשרות יישובים, מפתח תקווה ועד עפולה. גם את תל אביב הקים יהודי חרדי בשם אברהם מויאל. אבל מקומם כמובן נעדר מהאתוס הישראלי. שנאת החרדים משבשת את דעת האנשים. בושה."

גם אריה ארליך, עורך מגזין משפחה, צייץ בחשבונו בזעם על הכותרת: "תראו את הכותרת הראשית המכוערת הזאת של הזבלון כלכליסט ותבינו כמה השנאה החלאתית של יואל אסתרון וחבריו מעבירה אותם על דעתם: לאדמו"ר מגור נכסים פרטיים. משפחתו השקיעה את כספה הפרטי. עבדו קשה, קנו והורישו. לא קצבאות ולא תמיכה ולא כלום. אבל לחרדים אסור להרוויח ולהחזיק בנכסים."

אחרים גם טענו כי העובדה שלאדמו"ר נכסים רבים לא חדשה כלל והעיתוי שזה עולה עכשיו הוא רק בכדי להכפיש את החרדים ולטעון שחבר הכנסת החדש יצחק גולדקנוף, ששייך לחסידות גור, יעזור לו כעת ויסגור לו פינות במקרה הצורך.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: שער העיתון כלכליסט

=====

הערות

[*] חצר החסידית הגדולה בישראל לה השפעה פוליטית, תקשורתית וחינוכית רבה.
מרכז החסידות הוא בירושלים ובה כ-1,800 משפחות של חסידי גור.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/325616942_3310511759162571_5034837185567106653_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=nLCkondprwIAX9PlvOF&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCmO1jVh69huroVRdSv-DyBs3_qVTwOy_a0Vfhayy3ekA&oe=63CB63E9`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/520813850144902