Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

תלמידי ישיבת פונוביז' נגד הנשים המבקרות בישיבה!

תלמידי ישיבת פונוביז' נגד הנשים המבקרות בישיבה!

כבר שנים רבות שישיבת פונוביז' [*] הפכה לאחד המקומות המתוירים בעולם החרדי, כשאלפים שמגיעים לסיור בעיר בני ברק מבקרים בישיבה ומגיעים לראות את אחת הישיבות המעטירות ביותר בעולם התורה החרדי.

הסיורים, שכמובן כוללים גם נשים שמגיעות לראות את הישיבה המפורסמת, מעוררים כעס בקרב בני הישיבה כשלטענתם הנשים שמסתובבות בתוך הישיבה פוגעות ברגשותיהם.

בימים האחרונים תלמידי הישיבה תלו מכתב ליד הישיבה בו הם פונים למבקרים, ובעיקר למבקרות במקום, וכותבים: אזור גבעת הישיבה כולו כולל מתחמי בתי המדרש והפנימיות הינו מקום המיועד ללימוד תורה תפילה ומוסר עבור כלל בחורי הישיבה והאברכים"

"כניסת נשים לאזור זה פוגעת קשות ברגשותינו ובצביון המקום, ועלולה לעורר סער רוחות ומצבים בלתי נעימים".

הסיורים אמנם מתקיימים בכל ימות השנה, אך הטריגר העכשווי למכתב הזה הוא בעיקר ימי החנוכה שמביאים איתם סיורים רבים ומהווים את שיא ימי הביקורים בישיבה, כשרבים מגיעים לראות את מאות החנוכיות הזורחות מחלונות הישיבה.

חשוב לציין כי מכתב זה נתלה על ידי תלמידי ישיבת פונוביז' השייכים ל'מחבלים' [*] ואילו תלמידי הישיבה השייכים ל'שונאים' [**] טוענים כי הם אינם מבינים מה 'המחבלים' רוצים. לטענתם, הסיורים האלו מתקיימים כבר שנים ומתרחשים בשעות ה'סדר' [***] כך שכלל אינם מפריעים לבחורי הישיבה.

◀מערכת 0202 דרך כיכר השבת

📸בתמונה: המכתב שנתלה בפתח הישיבה.

=====

הערות

[*] נחשבת לאחת משתי הישיבות החשובות והיוקרתיות בציבור הליטאי, יחד עם ישיבת חברון בירושלים. הישיבה נמצאת בעיר בני ברק אולם רבים מבוגריה גרים בירושלים וממשיכים לשייך את עצמם מבחינת זהותית כבוגרי הישיבה, שהשפיעה עמוקות על החיים שלהם, גם בגיל מבוגר.

[**] מאז סוף שנות ה־90 של המאה ה־20 מתקיימים בישיבה מאבקי שליטה קשים, במשך למעלה מעשור התקיימו בישיבה מתיחות וחיכוך כמעט יומיומיים בין תומכי נשיא הישיבה הרב אליעזר כהנמן וראשי הישיבה הרב גרשון אדלשטיין והרב ברוך דב פוברסקי (מחנה זה מכונה "שונאים", בהגיה מלעילית), לבין תומכי ראש הישיבה הרב שמואל מרקוביץ (מחנה זה מכונה "מחבלים" בהגיה מלעילית).

בעקבות הסכסוך נוצר פיצול חלקי במבני הישיבה כשבני המחנות תחמו את עצמם עם הזמן למבני פנימייה שונים. הסכסוכים גלשו לעיתים לאלימות, והמשטרה נאלצה להתערב מספר פעמים.

[***] יום הלימודים בישיבות מחולק לשלושה זמני לימוד עיקריים המכונים סדרים. סדר א' מהבוקר ועד לצהריים, סדר ב' אחר הצהריים וסדר ג' בשעות הערב.

#פונוביז #סיורים #מכתב

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/320481997_822756968823272_5252318256364955395_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6w_nEAxAf4cAX8l7xYc&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAJ_3GbXXRp9vJjQj02BFX3rJtLS5R3JG8k3aY247Jf2Q&oe=63A4186A`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/501701762056111