Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

תורידו את הכיפות!

תורידו את הכיפות!

אמש במהלך דיון בוועדת חוקה בכנסת על חוק דרעי, בעת שעו"ד זיו מאור המייצג ארגוני משפט ימניים נאם ואמר כי: "תוצאות הבחירות הביאו לאמירה ברורה – רצון הציבור הוא שקובע, לא של פקידים ושופטים לא נבחרים", התרוממה לפתע בכעס חברת הכנסת מיכל שיר ממפלגת 'יש עתיד' והחלה לצעוק "תורידו את הכיפות" עד שהוצאה מהמקום.

בחברה החרדית הגיבו בזעזוע על דבריה וברשתות החברתיות רבים התייחסו בשאט נפש על דבריה הבוטים וטענו כי מדובר באמירה אנטישמית ומקוממת וכי הנה שוב יוצאת שנאת הדת והחרדים מתוך מפלגות השמאל.

מנגד, אחרים הגיבו כי גם החרדים משתמשים לא פעם באמירות קשות כאלו כך למשל כשנפתלי בנט כיהן כראש הממשלה ראשי המפלגות החרדיות קראו לו "רשע" וביקשו ממנו לזרוק את הכיפה.

בהמשך הדיון, חלק מהמגיבים תהו מה המשמעות של זה שהיא מבקשת ממישהו להוריד את הכיפה והאם בעצם טמונה כאן הנחה שמי שלובש כיפה אמור לדבריה להיות ערכי יותר? ומה זה בעצם אומר בעצם על התפיסה שלה לגבי מוסר של חילונים?!

◀מערכת 0202

📸בתמונה: מתוך ראיון של מיכל שיר ביחד עם העיתונאי ישי כהן בו ניסתה מיכל להסביר את האמירה שלה.

#כיפה #מוסר #מיכל_שיר

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/320321138_1141867550049690_5528324727690286222_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=lg0aSIM-ShwAX_AaTkl&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfD7kXBt1dJqvACnm55xs0S16iuGjdC22ETH0eMXh3xo5w&oe=639F7E4E`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/498723702353917