Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

פטירת רבי שמואל אוירבך

**
דרך חדשות בחדרי חרדים

אבל כבד בעולם התורה והישיבות: הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל [זכר צדיק לברכה]

אבל כבד: מנהיג 'הפלג הירושלמי' ראש ישיבת 'מעלות התורה' בירושלים הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל נפטר מדום לב בליל השבת האחרונה [בפרשת] תצווה-זכור והוא בן 87 • השמועה הקשה מכה בהלם ברחבי הארץ • ההלוויה הערב בשעה 22:00

אבל כבד בעולם התורה והישיבות: מירושלים, מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל לאחר דום לב והוא בן 87 בפטירתו.

בליל שבת עבר ראש הישיבה דום לב פתאומי, הוא פונה לבית החולים שערי צדק שם כעבור כמה שעות השיב את נשמתו ליוצרה.

פטירתו הפתאומית שפשטה במוצאי שבת הכתה בהלם את תלמידיו בארץ.

הגר"ש אויערבך זצ"ל ראש ישיבת 'מעלות התורה' בירושלים בנו של מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל היה אחד מגדולי הדור.

לפני שש שנים החל להנהיג את קבוצת 'הפלג הירושלמי' תנועת בני תורה שפרשו מתנועת האם 'דגל התורה'.

מסע הלוויה הערב באזור השעה 22:00 מישיבת 'מעלות התורה' בשכונת שערי חסד בירושלים להר המנוחות שם ייטמן לצד רעייתו הרבנית רחל ע"ה [עליה השלום].

הגר"ש אויערבך זצ"ל לא הותיר אחריו זרע של קיימא [נפטר ללא ילדים].

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

לכתבה: https://goo.gl/mepDLJ

**
דרך JDN – אתר החדשות של היהדות החרדית

ברוך דיין האמת: הגאון רבי שמואל אוירבעך זצוק"ל [זכר צדיק וקדוש לברכה]

אבל בעולם היהודי: בליל שבת קודש לקה ראש ישיבת 'מעלות התורה', הגאון רבי שמואל אוירבעך זצוק"ל, בדום לב. הוא הובהל במצב אנוש לבית החולים, שם לפנות בוקר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה • הלוויתו: הלילה

אבל והלם כבד בעולם היהודי: במוצאי שבת התקבלה הבשורה המרה על הסתלקותו של מרן הגאון רבי שמואל אוירבעך, ראש ישיבת 'מעלות התורה', זאת לאחר שלקה בליל שבת בדום לב פתאומי.

חובשים ומתנדבים שהוזעקו על ידי תלמידיו לביתו בשכונת שערי חסד בירושלים, פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שערי צדק – שם הוא נפטר כעבור דקות אחדות.

הלוויתו צפויה תצא הלילה בשעה 22:00 מהיכל ישיבת 'מעלות התוקה' בשערי חסד. פרטים מדוייקים יימסרו בהמשך

מ'איחוד הצלה' נמסר: "‏לביתו של הגר"ש אוירבעך הזעקו כוחות ׳איחוד הצלה׳ לאחר שנקראו למקום ע״י תלמידי הישיבה. המתנדבים פתחו במאמצי החיאה דקות ארוכות והובילו את הרב לבית החולים שערי צדק בעיר שם נקבע מותו בין השעה 2 – 3 לפנות בוקר".

ת.נ.צ.ב.ה. [תהא נשמתו צרורה בצרור החיים]

לכתבה: https://goo.gl/LYiWSn

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1867091146642918