Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

איסור על שלטי הכוונה מגדריים!

איסור על שלטי הכוונה מגדריים!

הערב תערך בחסידות קרלין [*] חתונת ענק לבן האדמו"ר בגני התערוכה שבתל אביב. בחתונה צפויים להשתתף מעל 12 אלף איש ואישה כשכ-170 אוטובוסים גויסו להסעת ההמונים מכל הארץ, כולל אלפי אנשים שהגיעו לחתונה מחו"ל.

האירוע כולו יהיה כמובן בהפרדה מלאה ובחסידות רצו להכין שלטים שיכווינו את הגברים לאזורים המיועדים להם ואת הנשים לאזורים המיועדים להן, אך עיריית תל אביב אסרה על החסידות הכנת שלטים שינתבו כניסה נפרדת לגברים ולנשים.

בחברה החרדית נדהמו לשמוע על ההתנכלות לחתונה של החסידות ורבים הגיבו שבדיוק בשביל זה נכנסת הממשלה החדשה שתעצור את ה"טרלול הפרוגרסיבי" שמתנכל לאירוע פרטי של חסידות שרק רוצה לקיימו לפי ערכיה ואמונתה ומנסה למנוע מחרדים לקיים אירועים על פי השקפתם ותפיסת עולמם הדתית.

בחסידות, אגב, מצאו פתרון יצירתי לכפייה עליהם שלא לפרסם הכוונה נפרדת לגברים ונשים ותלו שלטים שבהם נכתב כי יהיו באירוע שלטים בצבעים שונים כששלטים בצבע כחול מכוונים לגברים ושלטים בצבע וורוד מכוונים לנשים וכך ידע הקהל לאן לפנות בחתונה.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: שלטי הכוונה עם הפתרון היצירתי שמצאו בחסידות.

=====

הערות

[*] חצר חסידית שנוסדה בעיירה קרלין שבבלארוס ונחשבת לאחת החצרות הוותיקות בתנועת החסידות. בשנות ה-50 נחלקה החסידות לשתי חצרות. הגדולה יותר נקראת קרלין-סטולין, והשנייה נקראת כיום פינסק-קרלין. בית המדרש המרכזי של החסידות שוכן בשכונת הבוכרים בירושלים. אחד המאפיינים הבולטים של חסידות קרלין הוא התפילה, המלווה בצעקות.

#חתונה #הפרדה #כפייה

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/318585390_491433963082891_4497429270279590158_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=5uAi36FSTTEAX_uG6mK&_nc_oc=AQni6uh0b6q1q1n7hBLWEEAlbCSFRzXl5tNURR-Vg-U3HVHFHvs-MZFoJHMlSPBdtBA&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAitJcfGdrcU2W9wGHikxqABFOMcFmloiw0PnpmUKcG5A&oe=6393B3D6`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/491436099749344