Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

גינויים בעולם החרדי לקריאות "רוצח" בכותל נגד שר הביטחון גנץ!

גינויים בעולם החרדי לקריאות "רוצח" בכותל נגד שר הביטחון גנץ!

אמש נערך במליאת הכנסת אירוע לציון יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבים זכרונו לברכה שנרצח על ידי יגאל עמיר לפני 27 שנים.

בין הנואמים עלה לדוכן גם שר הביטחון בני גנץ שראשית שטח את כאבו על כך שכמעט ולא היו חברי כנסת מהקואליציה העתידית. לאחר מכן שיתף גנץ על חוויה קשה שעבר ערב הבחירות, חוויה שלתפיסתו ממשיכה את אותו קו שהוביל לרצח הנורא של רבין: "הלכתי ערב הבחירות לשים פתק בכותל וביקשתי שיבוא שלום עלינו ושיהיה שלום בינינו. קיבלה אותי חבורת אנשים בצרחות נוראיות ‘רוצח’. ככה במשך 20 דקות. אלו אותן הצעקות בדיוק, וזה 27 שנים אחרי."

בחברה החרדית רבים הזדעזעו מתיאורו של גנץ והוציאו גינויים חריפים על הקריאות שהופנו לגנץ.

כך למשל אריה ארליך, עורך מגזין משפחה, צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "הנה אמירה שלא תהיה פופולרית בפיד ימין: הנאום של גנץ שיקף כאב. אמיתי, לא רק פוליטי. הבחירות בעוד 4 שנים, עד אז האפקט יישכח. יהודי שמגיע לכותל לא אמור להיתקל בקריאות "רוצח" ולא משנה לאיזה מחנה הוא שייך. התביישתי כשראיתי את התקרית. מציע לנערים לפנות ולבקש סליחה ולעולם לא לנהוג כך."

גם יוסי אליטוב, עורך עיתון משפחה, צייץ גינוי נחרץ נגד התופעה: "בלי קשר למונולוג הכאוב של בני גנץ בכנסת, הנערים המופרעים שצעקו רוצח על גנץ בכותל, אלו הם העשבים השוטים שלנו. הם גדלו אצלנו ואנחנו נכשלנו כשלא הצלחנו ליצור אצלם את ההפרדה בין חילוקי דעות להכפשות וגידופים. ברור שאנחנו מחוייבים בחשבון נפש כי אם לא הנערים הללו יקומו יום אחד גם עלינו."

מנגד ישנם גם קולות מסוימים בחברה החרדית שלא התרגשו מהנאום של גנץ שנתפס כנאום של זעקת המפסיד.

כך למשל משה גלנסר, מגיש המהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה, צייץ בחשבונו: "מופע הצרחות המביך בואכה התמוטטות עצבים של גנץ במליאה, היה בעיקר זעקות שבר על גניזת החלום לראשות הממשלה. עם שישה מנדטים שנותרו לו מכחול לבן, הוא לא יכול לחלום אפילו על תפקיד יו״ר האופוזיציה. מול קואליציה ימנית הומוגנית של 64 ח״כים, גנץ הולך להתייבש כח״כ זוטר באופוזיציה. נעבאך."

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך סרטון של נאום גנץ.

#בחירות #גנץ #גינוי

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/314894331_471120685114219_1463882968621639383_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=FM5Xjh5q6UwAX8EVxbd&_nc_oc=AQkkjiNabCiN7_qFRasoOdUohShPpe7f060nrb0vrE8YB2Oz9C9tYEuSjMX3S_T-XA4&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCcRIb5ghoSF7moOE6Ded8oURxOpowd6yzdMS15RFU8OQ&oe=636CEADD`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/471122325114055