Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

תוצאות הבחירות יכלו להיות שונות בהתנהלות נכונה יותר של השמאל, האמנם?

תוצאות הבחירות יכלו להיות שונות בהתנהלות נכונה יותר של השמאל, האמנם?

טקסט שכתב עו"ד אברהם יוסטמן, חבר וועדת הבחירות המרכזית מטעם אגודת ישראל, מעט ארוך אך מרתק וחשוב!

"שמעתי שבטוויטר דנים "מה היה קורה אם", אז הכנתי שרשור ספקולציות בשביל הפתיחה.

שנתחיל? בואו איתי!

ספקולציה 1:
גם אם העבודה ומרצ היו רצות ברשימה מאוחדת ומקבלות 8 מנדטים, גוש הימין היה נשאר על 63.
ה-4 הנוספים של העבודה/מרצ היו נגרעים מהליכוד, יש עתיד, ליברמן וחדש-תעל

ספקולציה 2:
גם אם הבית היהודי לא היתה מתמודדת וכל הקולות שלה היו הולכים לשמאל-מרכז – למחנה הממלכתי למשל – גוש הימין עדיין היה נשאר על 63. הממלכתי היה עולה בסך הכל ל-13 מנדטים ע"ח הליכוד

ספקולציה 3:
אילו כל הרשימות הערביות היו מתמודדות ברשימה משותפת, הן היו מקבלות 14 מנדטים (במקום 10 כעת). 2 ע"ח הליכוד, 1 ע"ח יש עתיד ו-1 ע"ח ישראל ביתנו… גוש הימין עדיין 62

ספקולציה 4:
ואם מרצ היתה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת עוד 6200 קול, היא היתה כמובן מקבלת 4 מנדטים, אבל היתה קצת מערבבת את הקלפים בגלל הסכם העודפים שיש לה עם העבודה: הליכוד (2-) חדש תע"ל (1-) ליברמן (1-) יש עתיד (-1) העבודה היתה מקבלת מנדט נוסף ועולה ל5… והגוש? עדיין 62

ספקולציה 5:
הסכמי עודפים. היו 4 (ועוד אחד של יש כיוון עם הפיראטים). ומה אם אחד מהם לא היה? הסכם מרצ/עבודה התנדף ובטל מן העולם כשמרצ לא עברה,
הסכם יהדו"ת/ש"ס לא העלה ולא הוריד, הסכם הליכוד/הצ"ד לקח את השמיני של יהדות התורה, אלמלא הוא, פינדרוס היה בפנים):

זה היה קורה אגב, גם אם יש עתיד לא היתה חותמת עם המחנה הממלכתי

ספקולציה 6:
מה באמת קרה שם עם השמיני של יהדו"ת? אז ככה:
ליברמן היה חזק בכפולות מעבר לצפי (שנים רבות היה לו מקדם שלילי שם) לכן עד הכפולות, יהדות החזיקה את השמיני. לו היה לליברמן רבע אחוז פחות בכפולות (1250- קולות) יהדו"ת היתה נשארת עם 8


אגב, הליכוד היה מאד נמוך בכפולות בהם קיבל רק 23.53% לעומת 23.41% ברגילות, כלומר התחזקות של 0.12% בלבד במקום 2% ויותר באופן מסורתי שנים רבות! (שיא שלילי הפעם אפילו ביחס לבחירות קודמות הזכורות לרע) כנראה שהצ"ד זינבה בו ביעילות גם בכפולות"

◀דרך הרשתות החברתיות

📸קרדיט תמונה: Yossi Zeliger/Flash90

#בחירות #ימין #ניצחון

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/312843699_470685871824367_676440980937573595_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=20hiD7-1y14AX-SxSha&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAGGtDKH7txbf0zy0DIecY2WwcYiVvUowRPpeuSbsIi8g&oe=636CCF0B`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/470686341824320