Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מי העלים את תעודות הזהות בישיבה?

מי העלים את תעודות הזהות בישיבה?

יום הבחירות חלף עבר לו וכעת אנו לקראת הרכבת הקואליציה שתעשה ככל הנראה על ידי בנימין נתניהו.

הציבור החרדי יצא בהמוניו להצביע כאשר על פי התוצאות עד עכשיו נראה כי מפלגת 'יהדות התורה' קיבלה 8 מנדטים וש"ס עם 11 מנדטים, גידול של שלושה מנדטים לציבור החרדי, בהשוואה לבחירות בשנה שעברה.

אך לא כולם רואים בעין טובה את התגייסות הציבור החרדי להצבעה המונית ולא מעט גורמים בתוך החברה החרדית ניסו להילחם בהצבעה החרדית לכנסת [*]

לפני כמה ימים דווח כי בישיבת "פונוביז" [**] כמה בחורים גילו כי תעודות הזהות שלהם נגנבו מחדריהם ואף מתוך החליפות שלהם. אמנם אין חשודים קונקרטיים במעשה אך גורמים בישיבה העריכו כי תעודות הזהות נגנבו, במטרה למנוע מאותם בחורים להצביע בבחירות, על ידי "המחבלים' [***] אנשי הפלג הירושלמי שמתנגדים להצבעה ל'יהדות התורה' ולהשתתפות בבחירות. [*]

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸בתמונה: היכל ישיבת פונוביז'. קרדיט צילום: Dr. Avishai Teicher. https://bit.ly/3fxX9z1

=====

הערות

[*] על הגורמים המתנגדים להצבעה ועל התנגדות הפלג הירושלמי ראו כאן: https://bit.ly/3DXgKSY

[**] נחשבת לאחת משתי הישיבות החשובות והיוקרתיות בציבור הליטאי, יחד עם ישיבת חברון בירושלים. הישיבה נמצאת בעיר בני ברק אולם רבים מבוגריה גרים בירושלים וממשיכים לשייך את עצמם מבחינת זהותית כבוגרי הישיבה, שהשפיעה עמוקות על החיים שלהם, גם בגיל מבוגר.

[***] מאז סוף שנות ה־90 של המאה ה־20 מתקיימים בישיבה מאבקי שליטה קשים, במשך למעלה מעשור התקיימו בישיבה מתיחות וחיכוך כמעט יומיומיים בין תומכי נשיא הישיבה הרב אליעזר כהנמן וראשי הישיבה הרב גרשון אדלשטיין והרב ברוך דב פוברסקי (מחנה זה מכונה "שונאים", בהגיה מלעילית), לבין תומכי ראש הישיבה הרב שמואל מרקוביץ (מחנה זה מכונה "מחבלים" בהגיה מלעילית ומשויכים לפלג הירושלמי)

#בחירות #העלמה #הפלג #פונוביז

@img td:`https://external-lga3-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3523458524933987996?url=https%3a%2f%2fupload.wikimedia.org%2fwikipedia%2fcommons%2fthumb%2ff%2ffa%2fPikiWiki_Israel_21316_Ponevezh_Yeshiva_in_Bnei_Brak.JPG%2f1200px-PikiWiki_Israel_21316_Ponevezh_Yeshiva_in_Bnei_Brak.JPG&fb_obo=1&utld=fbcdn.net&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbEkvkOqhwJX0bRVoyYaCeiVfJrw5eMHTz3cPPDTD2y3sw&oe=63645EF2&_nc_sid=5f3a21`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/467860898773531