Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הדר מוכתר מפריעה לגפני.

הדר מוכתר מפריעה לגפני.

נדמה שבמערכת בחירות הנוכחית, לאחר כמה סבבי בחירות שלא הביאו לתוצאה חד משמעית, ישנה כוכבת חדשה שלא מפסיקה לרדת מהבמה (תרתי משמע) ובכל יום מביאה איתה סיפור חדש ודרמה חדשה למערכת הבחירות.

לאחר שלפני כמה חודשים נתפסה מוכתר כשהדפיסה פשקווילים נגד עצמה והאשימה את החרדים בזה ובכך שהם מפחדים מהכוח שהיא צוברת בעולם החרדי ועל כן מתנכלים לה, [*] היום מוכתר שוב עלתה לכותרת בעולם החרדי כאשר הפריעה לחבר הכנסת משה גפני באמצע ראיון.

גפני ישב לראיון בוועידת המשפיעים של חדשות 12, כאשר באמצע הריאיון התפרצה מוכתר לבמה, כשהיא לובשת חולצה עם הכיתוב "מצב חירום נדל"ני", והפריעה למהלך התקין של הריאיון בקריאות מחאה על משבר הדיור. לאחר כמה שניות של צעקות היא פונתה מהאולם .

יש לציין כי זו אינה הפעם הראשונה שמוכתר מפריעה לריאיון ובעבר כבר הפריעה לשר הביטחון בני גנץ כשהאחרון התראיין בכנס הנדל"ן של מרכז הבנייה הישראלי.

כעת רק נשאר לחכות, מה תהיה הפרובוקציה הבאה שמוכתר תעשה?!

◀מערכת 0202

📸בתמונה: הדר מוכתר על הבמה מפריעה לגפני בצעקות.

=====

הערות

[*] על המקרה המשעשע ראו כאן: https://bit.ly/3VG33hT

#מוכתר #גפני #הפרעה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/310983460_458212529738368_3616286143367428176_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=t-_y76WP3tgAX-hA2Do&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-paymJXT4xyEy4SmriDP7nMIKqNrd_hoisKhG1RHc7Bw&oe=6356877E`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/458226923070262