Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

טרגדיה בישיבת מיר.

טרגדיה בישיבת מיר.

אמש בשעות הערב התרחשה טרגדיה קשה בישיבת מיר [*] כאשר הבחור זושא הייזלר מתלמידי הישיבה התמוטט במפתיע ונלקח לבית עולמו והוא בן 31 בלבד.

זושא היה אחד מבחירי ומבוגרי הישיבה והיה מוכר ואהוב על כולם. אתמול בבוקר הוא לפתע לא חש בטוב ונסע לבית החולים, אך התמוטט ממש בפתח בית החולים.

הוא עבר ניתוח חירום ובמשך שעות ארוכות הרופאים ניסו להילחם על חייו, תוך שבני הישיבה ערכו תפילות המוניות לרפאותו, אך למרבה הצער בשעות הערב הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

הלוויתו התקיימה אתמול בלילה מבית העלמין שמגר והוא נטמן בבית הקברות הר המנוחות למנוחת עולמים.

יהי זכרו ברוך!

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸צילום: באדיבות המצלם

=====

הערות

[*] ישיבת מיר היא ישיבה חרדית-ליטאית ותיקה, אחת משתי הישיבות הגדולות ביותר בעולם. הישיבה נמצאת בשכונת בית ישראל.

#טרגדיה #פטירה #מיר

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306052826_5846291982056128_5959165801046885236_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=0RNCHhXUIaIAX9H3eM3&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_2cQeeSfQnhsVasp6CWfb0zKK81y7Vh2Q7Ypd2sQ3e2g&oe=6325A3B3`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5846303688721624/