Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

משהו גדול מאוד קורה בניו יורק החרדית היום.

משהו גדול מאוד קורה בניו יורק החרדית היום.

לא גדול, עצום.

הניו יורק טיימס יוצא עם כותרת ראשית שעוסקת בחוסר ההשכלה הבסיסית של הישיבות החסידיות.

לא מלכת אנגליה, לא אוקראינה, זה מה שהכי מעניין היום את האמריקאיים בניו יורק.
התחלתי לחפור, מצאתי אוצר בלתי נדלה של עבודה מאומצת שנמשכת כבר על פני 6 שנים, של פעילים חברתיים חרדים מניו-יורק.

הפעילים הצליחו להביא 275 הורים לדבר עם העיתון מאחורי הקלעים. הם הצליחו גם להביא מורים ומנהלים שידווחו על מה שבאמת קורה במוסדות הללו.

והניו יורק טיימס, אחרי מבחנים שערך לילדים, אחרי שלל בדיקות מעמיקות הגיע למסקנה: הציבור היהודי-חסידי בארה"ב הוא הכי עני, והכי לא הולך לצאת ממעגל העוני, בדיוק בגלל האידיאולוגיה הזו של מניעת השכלה מהילדים.

המוסדות, שקיבלו מהממשלה מיליארד דולר ב-4 שנים האחרונות, כדי לספק חינוך הולם, לא מספקים אותו. לאן הולך הכסף? גם על זה העיתון מדבר.

הכותרת – מדברת לקהל האמריקאי ונוגעת בעיקר לכספי המיסים שכל אזרח משלם: "Failing Schools, Public Funds". זה מה שהכי מעצבן אנשים בארה"ב, אנחנו משלמים מיסים ומתקצבים לכם חינוך, שהולך ל…מה? לכישלון?

חשוב לציין שבארה"ב, העניין הזה של חינוך לקוי הוא לא חוקי. הוא יושב על הפרת זכויות הילד לקבלת חינוך שווה. (למה אצלנו זה לא ככה? ככה.)

לפני זמן מה, הניו יורק טיימס שלח הודעה לכל המוסדות החסידיים עם מסקנות התחקיר, הצהיר בפניהם מה הוא הולך לכתוב, וביקש את תגובתם.

המוסדות בתגובה: אנחנו נתבע אתכם. תיזהרו. יוצאים בקמפיין גיוס כספים להצלת נשמות תלמידי הישיבות.
(עיתון המודיע עם תמונה של מגדלי התאומים נשרפים ואזהרה: בספטמבר הקרוב יישרפו הרבה נשמות ישראל…!)

עכשיו הם בעיצומו של מומנטום.

עוד דקה בדיוק מתפרסם התחקיר המלא. הטיימס הכין אותו גם ביידיש(!) מתוך הבנה שכלללללל החסידים שלא יודעים אנגלית חייבים להיחשף לנתונים ולהבין איך המנהיגים שלהם מנהיגים אותם. כמה כסף הם מקבלים מהממשלה וכמה מתוך כל זה באמת מגיע לילדים בקצה.

ומה צפוי עכשיו? תיערך הצבעה מחר(!) במחלקת החינוך של מדינת ניו יורק אם להוציא את מוסדות החינוך הללו, שלא מלמדים אנגלית, מתמטיקה וכו', מחוץ לחוק.
שמייח שם, בקיצור 🙂

אז אני עוקבת לי מרחוק, מנסה להבין מה הם עושים שם נכון, וזה מרגש אותי ברמות שיש אקטיביסטים שאכפת להם בכל העולם. מרגש בטירוף.

יישר כח Naftuli Moster💪

◀כתבה: avigail heilbronn

. https://bit.ly/3Bdp1zz

📸בתמונה: שער התחקיר בעיתון ניו יורק טיימס.

#תחקיר #ישיבות #ארצותהברית

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/305933366_5843721998979793_7970160124724577931_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=cf1UcTWK6_QAX-fkgfj&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT91URziVmS89IAdVzaOFrrzYRJpDb7AW5kjoQmoZHQisA&oe=6324EA88`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5843723635646296/