Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הרב יואל שוורץ זכרונו לברכה!

הרב יואל שוורץ זכרונו לברכה!

לפני חודש אני מקבל שיחת טלפון ״ יוסי תבוא אלי ״
אני שואל, ״קרה משהו? ״
הוא עונה – ״פשוט תבוא.״

אני מזדרז לביתו של הגאון הרב יואל שוורץ, מתיישב והרב מתחיל לשטוף אותי במשימות;
מהר תארגן בוגרים שיגישו בקשה לרישוי נשק, הטרור מכה גלים והעם עצל. אני שואל את הרב, מי יסייע לנו? והוא עונה ״אני סומך עליך.״ וכך קם ארגון ״מגן״.
משימה שניה – הרחבת הפעילות לפני צבא – צריך להקים ישיבות הסדר ומכינות לנוער חרדי – אני מסביר לרב שהנושא מורכב והוא עונה ״אני סומך עליך״.
וכך משימה אחר משימה ואני נדהם.

דקות ספורות לאחר מכן, ללא כל תיאום, נכנס אל הרב בכיר ממשרד הבטחון שהגיע לבקר את הרב ולעודדו, הרב ביקש ממנו לדאוג באופן אישי לסייע לנו לקדם את המשימות של הרב – של עם ישראל, והוא כמובן הסכים להירתם.

הרב הגאון כבר תקופה ארוכה חולה אונקולוגי, נחלש מיום ליום אבל העוצמות לא קהו והדאגה מקורה באמת תמימה וזכה, דאגה לאלפי חיילים חרדים, לעשרות אלפי בוגרים.

אמש התבשרנו על פטירתו של אחד ממייסדי הנח״ל החרדי – גדוד נצח יהודה והמסלולים החרדים בצה״ל, הגאון הגדול הרב יואל שוורץ וליבנו נדם.

האיש, שספג רבות בשל תמיכתו במפעל העוצמתי של שילוב חרדים בצה״ל, אהב בכל ליבו אותנו החיילים ודאג לאלפי הבוגרים בכל זמן.
🕯
זכיתי שהרב סידר קידושין בחתונה שלי, וזכיתי ללמוד רבות מהאור והעוצמה שהותיר הרב.

דַּרְכֵי צִיּוֹן אֲבֵלוֹת מִבְּלִי בָּאֵי מוֹעֵד
ירושלים אבלה, ישראל במר תבכה.

ברוך דיין האמת.

◀כתב @Yossi levi. מנכ"ל 'נצח יהודה'

#הספד #נחל_חרדי

@img td:`https://scontent-qro1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/305770425_5840602179291775_6326695722833635894_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=g9OHn-dg_XQAX-BWSU5&_nc_ht=scontent-qro1-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT85xgyc961gZHuLUGoe8oQU_AY6qE2BR7ggHjJ3LwBB9Q&oe=63225208`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5840887932596533/