Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האיש שנלחם למען היהדות!

האיש שנלחם למען היהדות!

אחת האטרקציות המרכזיות ביותר בעיר העתיקה בירושלים היא ישיבת "אש התורה" המפורסמת, שבניינה מתנשא אל מול הכותל ומשקיף על שנים מהמקומות המשפיעים ביותר על החברה הישראלית כולה – הכותל המערבי ומסגד אל אקצה.

את ישיבת 'אש התורה' (אייש, בכינוי של הלומדים בה) הקים ר' נח וינברג זכרונו לברכה שהלך לעולמו לפני כ-13 שנה.

ר' נח נולד וגדל בעיר ניו יורק למשפחה חסידית מחסידות סלונים והתחנך בישיבת 'ר' חיים ברלין' – אחת הישיבות המשפיעות ביותר בעולם התורה האמריקאי וכן בישיבת 'נר ישראל', שם גם הוסמך לרבנות.

במשך השנים החל ר' נח להתעסק באחת הסוגיות הכואבות ביותר ביהדות ארצות הברית – סוגיית ההתבוללות היהודית העצומה שמתרחשת שם. בנוסף, התעסק ר' נח בסוגיא שכאבה לו לא פחות – הבורות העצומה של הצעירים היהודים בארצות הברית בכל עולם התוכן היהודי. בעקבות כך הוא החליט להקים את ישיבת 'אש התורה' שתשמש בית ליהודים חילונים, בעיקר מארצות הניכר, אשר מעוניינים להכיר לעומק את עולם התוכן העצום של היהדות ולהתקרב לאביהם שבשמיים. הוא פיתח תוכנית שבה סטודנטים יהודים מכל רחבי העולם מגיעים לסמינר בישיבה ובו לומדים על מגוון נושאים ביהדות.

עם השנים התפתחה הישיבה והפכה למקום שבו מגיעים ידוענים ואנשים רבי השפעה מכל העולם בכדי ללמוד לעומק על היהדות ועל החברה הישראלית ור' נח אף הקים אתר אינטרנט שמגיב להטיות של התקשורת הזרה אודות הנעשה בארץ, בעיקר סביב הסוגיא הפלסטינית.

ר' נח היה ידוע כנואם כריזמטי במיוחד וכמרצה שיודע לפשט את הנושאים המורכבים ביותר שיש והרצה רבות על יהדות ועל מסורת ישראל. הוא גם הוציא ספרים רבים שדנים ביהדות ובהוכחות לאמיתותה. בשנת 2004 קיבל את אות 'יקיר ירושלים'. בנימוקי הוועדה נכתב כי הוא מקבל את האות: "על פעילותו למען העם היהודי, לשמירת אחדותו ולמניעת התבוללותו מוענק לו התואר יקיר ירושלים."

◀מערכת 0202

📸תמונה: פיקסה אש התורה

#דמויות_ירושלמיות

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/305843462_5840371229314870_7695895564296772487_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=azD7ywMeEYIAX82Yx5n&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT820g08GQ9LDZrXdYwS58sodxLgpwXEIxSFq5QvF23Fdw&oe=63236CB3`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5840377475980912/