Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

חרדים ולימודי ליבה.

חרדים ולימודי ליבה.

אחד השלבים המשמעותיים בהליך ההתבגרות שלי, הייתה ההבנה שלא צריך להגן באופן אוטומטי על כל מה שהציבור החרדי עושה/חושב. ראשית מהסיבה הפשוטה שהשיטה החרדית לא זקוקה להגנה. השיטה היא מה שהיא, ומי שמתאים לו שיהיה ומי שפחות – שלא יהיה. אבל בעיקר בעיקר מהסיבה שזה לא נכון עובדתית. שיש בשיטה חסרונות, וזה בסדר גמור להודות בהם. [*]

השלב הבוגר יותר, ואפילו החרדי יותר אם תשאלו אותי, הוא ההבנה שהשיטה היא מה שהיא, על מעלותיה וחסרונותיה. ככה, כמו מוצר מוגמר שיש כאלה שהוא טעים להם ויש כאלה שפחות.

אני סבורה שהדברים יכולים לדור בכפיפה אחת, לדוגמה: ההבנה שהיעדר לימודי ליבה מקשה על גברים חרדים להצליח בעולם המבוגרים אחרי עזיבתם את הישיבה, ועדיין לחשוב ששיטת הלימוד בתלמודי התורה נכונה וטובה חרף בעיותיה.

יש משהו בוגר ביכולת להודות בכך שהשיטה אינה מושלמת ואנחנו עדיין מעדיפים אותה ככה, בגלל שלדעתנו האישית רבות התועלות על המגרעות.

מה לא בוגר? לחשוב שאם אתה לומד גמרא אתה משלים אחרי כמה שנים רמה מתמטית של תואר שני במתמטיקה בטכניון. אתה לא. זה פשוט לא נכון. האמת הפשוטה והברורה היא שלימודי ליבה הם מחכימים, מעשירים, פותחים דלתות, ואנחנו עדיין מסיבות ערכיות/רוחניות/חברתיות בוחרים לוותר עליהם.

יש משהו נאיבי ואף מביך בניסיון של אנשים ונשים להגן דווקא על עקרונות המגזריות החרדית בניגוד מוחלט להיגיון ולהבנת העובדות. לצאת מנקודת הנחה שאין חכמה בגויים, בחילונים, בדתיים, במשרד החינוך, באקדמיה. שכל החכמה אצלנו.

יש הרבה מאד חכמות בחוץ, ואנחנו בוחרים במודע לוותר על רכישתן. הולכים בדרך הזו לא בגלל שאין מה ללמוד בחוץ, אלא כי אנחנו מבכרים ערכים אחרים שבעיניים שלנו – חשובים יותר. מבכרים דרך שאנחנו בעיניים שלנו – מאמינים שהיא נכונה יותר, גם אם אינה מושלמת מכל בחינה.

וזה, חברים, מה שאני באופן אישי קוראת לו גאווה חרדית אמיתית. אה וגם היגיון בריא.

◀כתבה: Efrat Finkel. https://bit.ly/3AxACcf

📸תמונה: מתוך ראיון שערך מלך זילברשלג עם הידועניות.

=====

הערות מערכת

[*] על הדיון במגזר על יכולת בוגרי החינוך החרדי להשתלב באקדמיה ראו כאן: https://bit.ly/3RnwrXp

#ליבה #גמרא

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301608598_5806468752705118_8310299184840739642_n.png?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=YJ9G45Lp0B0AX-Kfwft&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT86WKZVwZVYsiJmcscwPrM4HCJcSSVZMZ4r3h1qLdOCmg&oe=63126ECC`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5806482609370399/