Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

גמרא ומתמטיקה.

גמרא ומתמטיקה.

אחד הדיונים שמסעירים שוב ושוב את החברה החרדית הוא הדיון על היכולת של בוגרי ישיבות להשתלב בלימודים אקדמיים בצורה טובה, בדגש על לימודי מתמטיקה ואנגלית, למרות שמעולם לא למדו לימודי ליבה.

הטריגר הנוכחי לדיון שהוצת מחדש הוא תוכנית טלוויזיה חדשה דוקו – ריאלטי שעלתה בערוץ הוט בשם "בנות ברק" בה עוקבים אחר חייהן של כמה משפיעניות חרדיות 'סלביות' במגזר החרדי, להן יש עשרות אלפי עוקבות שצופות בתוכן שהן מעלות לאינסטגרם.

בריאיון על הסדרה, שערך כתב הטלוויזיה החרדי 'מלך זילברשלג' עם הבלוגריות, אחת הבלוגריות שמצולמות בסדרה "ננה הלפרין" שוטחת את תפיסתה שלימודי גמרא מחדדים את השכל ומי שלמד גמרא כמו שצריך הוא "מתמטיקאי אלוף".

הציטוט הנ"ל הביא לדיון מחדש ברשת החרדית סביב הסוגיא הזו כאשר רוב המגיבים טוענים כי מדובר בקשקוש ובוגרי ישיבות חרדים שלא למדו לימודי ליבה לרוב מתקשים מאוד בלימודי המתמטיקה והאנגלית שלהם כשהם יוצאים לאקדמיה ורבים מהם נושרים מהלימודים בגלל קושי זה. מנגד, רבים טוענים שברמה מסוימת זה נכון ולימודי הגמרא, שמצריכים חשיבה מופשטת ולוגית ברמה גבוהה, גורמים ללא מעט בוגרי ישיבות להצליח לגשר על הפער בצורה מהירה וחלקה ולהשתלב בעולם האקדמיה בצורה טובה, למרות החוסר בלימודי הליבה איתו הם מגיעים.

◀מערכת 0202

📸צילום: הציטוט מתוך התוכנית 'בנות ברק'

#גמרא #מתמטיקה #ליבה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301355275_5801047003247293_6012803435981644082_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=McOOz6C55VwAX-S02fI&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_NWuG-DB5J43qZrwealvdl5zYseI7EQO9VUqZjPZZnRA&oe=630FD304`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5801064133245580/