Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

בג"ץ בפסיקה לטובת החרדים!

בג"ץ בפסיקה לטובת החרדים!

לאחר מאבק משפטי נגד נתיחת גופתו של הילד אוריאל אוברלנד ז"ל, שנמצא מת בביתו עם סימני חניקה, [*] ולאחר שבמשך שעות היום אנשי הפלג הירושלמי [**] הפגינו במספר מוקדים ברחבי הארץ נגד חילול המת, בג"ץ קבע: הילד לא ינותח.

בכך למעשה הפך בג"ץ את ההחלטה המקורית של בית המשפט וקיבל את עתירת המשפחה שדרשה לבטל את ההחלטה לנתח את גופת בנם.

על פי גורמים המעורים בנושא, הפרקליטות והמשטרה הסכימו שבני המשפחה יגישו חוות דעת מטעמם של פתולוג ובכך יהיה ניתן לשחרר את הגופה לקבורה, אולם המכון המשפטי סירב להעביר את גורמי החקירה מה שגרם לפיצוץ ולמלחמה בין המשפחה לבין המשטרה ובית המשפט.

בקרב הציבור החרדי עלתה התהייה מדוע אנשי הפלג הירושלמי, שקם בכדי להיאבק בגיוס לצבא, מפגינים על נושא חילול מתים, תחום שהיה שמור בעבר בעיקר לקנאים ממאה שערים.
בקרב חלק מהפרשנים החרדים עלתה הסברה שזה שאנשי הפלג עסוקים בהפגנה על ניתוחי מתים נעוצה בכך שהפלג הירושלמי מקבלים כספים מעשירים בארצות הברית שמתנגדים נחרצות למדינה והיות והרבה זמן לא הייתה הפגנה גדולה נגד הגיוס הם דרשו הפגנה גדולה, תוך איום מרומז או גלוי שלולא זה הם יפסיקו את תמיכתם הכלכלית המשמעותית.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸צילום מזירת האירוע. קרדיט: דוברות המשטרה.

======

הערות

[*] על המקרה המזעזע ראו כאן: https://bit.ly/3T27N06

[**] הפלג הירושלמי: כינויה של קבוצה בציבור החרדי-ליטאי אשר הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבך ז"ל. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי, בין השאר, בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לשם קבלת פטור משירות.

#רצח #רמות #נתיחה #בגץ

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/299894172_5764060463612614_2650710351747712666_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=7j8rhlnZxB0AX9fm_6N&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8E3PzRIYONPcog3sNrO5iVhFLsDdeH95oH_2Df4OBGFQ&oe=62FFB702`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5764069186945075/