Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האם נתניהו מאבד את כוחו בעולם החרדי?

האם נתניהו מאבד את כוחו בעולם החרדי?

לפני כמה ימים נשא ראש ישיבת 'עטרת ישראל' ר' ברוך מרדכי אזרחי, אחד מראשי הישיבות הבולטים בעולם החרדי ומי שמסומן כ'גדול' הבא, [1] נאום בו תקף קשות את האהדה החרדית לראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.

בנאומו, שכונה "נאום היורש", התייחס ראש הישיבה לכך שבציבור החרדי מתעסקים בזהותו של ראש הממשלה הבא וזעק על כך שבציבור החרדי לא אמורים להתעסק בזהות ראש הממשלה אלא להתייחס לדברים רק מתוך פרספקטיבה שבוחנת מי נכון יותר לעולם התורה וליהדות האמיתית. "אותנו לא מעניין מיהו ראש הממשלה, מה שמעניין אותנו זו הזהות היהודית וחיזוק עולם התורה'".

דבריו עוררו סערה בתוך העולם החרדי ומחוצה לו, כאשר כתבים חילונים רבים ניסו להבין האם בציבור החרדי מתחיל להישמע קול שמתנער מבנימין נתניהו ואולי אף רומז לתמיכה בבני גנץ.

לאחר הסערה שעוררו דבריו של ר' ברוך מרדכי יצאה הבהרה מביתו כי ראש הישיבה דיבר ב'שפה ישיבתית' שבה התייחס לדרכו של עולם התורה והיהדות החרדית, אך אין בכך שום ניסיון להכריז על סיום שיתוף הפעולה בין החרדים לנתניהו. מביתו צוין כי ראש הישיבה ממשיך את הקו של מרן הרב שך [**] שהתווה את הקשר ההדוק בין החרדים לימין בנאומו המפורסם "נאום השפנים",[***] מתוך תפיסה שהשמאל מתנגד ובז לכל מה שריח של יהדות נודף ממנו.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸בתמונה: נתניהו ומרן הרב עובדיה זצ"ל. קרדיט: Flash90

=====

הערות

[*] כינוי חרדי למנהיג הראשי של העולם החרדי שכולם סרים למרותו ושומעים לדבריו.

[**] הרב אלעזר מנחם מן שך מכונה גם "האבי עזרי" על שם ספרו. שימש כראש ישיבת פוניבז' בבני ברק ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ולאחר מכן של דגל התורה. משנות השבעים הנהיג את הציבור החרדי-הליטאי, אשר ראה בו את "גדול הדור".

[***] על נאום השפנים ראו כאן:https://bit.ly/3BDkF6E

#נתניהו #ר_ברוך #נאום

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/295850415_5728095967209064_7047204272072206126_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=chz3jE-07R8AX9wQqgW&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8Gix3SMV55W0x4AGt_SScjNf9y4e6Lpm5HIxahrz1CDA&oe=62EF10E1`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5728105080541486/