Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הסערה בתוך העדה החרדית!

הסערה בתוך העדה החרדית!

יממה עברה מאז הלוויתו של מנהיג העדה החרדית,[1] ר' טוביה וויס, והרוחות בעדה החרדית מתלהטות. כמו שדיווחנו כאן אתמול, כבר זמן רב שהעדה החרדית מפולגת סביב שתי מחנות. המחנה הקיצוני, שר' טוביה היה מזוהה איתו והמחנה המתון יותר שמזוהה עם הראב"ד ר' משה שטרנבוך. סכסוך שהוביל אתמול אף לכך שהקיצונים הזיקו לרכבו של הראב"ד [2]

אמש, בעת הלוויתו של ר' טוביה, אירעו מעשי אלימות חמורים נוספים. זה החל כאשר מספר אנשים מאנשי הפלג הקיצוני בעדה החרדית החלו לקרוא קריאות גנאי לעבר הראב"ד באמצע הלוויתו של ר' טוביה. אנשיו של הראב"ד לא שתקו לנוכח הפגיעה ברבם והם היכו את אחד מאותם קיצונים.

בהמשך הערב אותם קיצונים ערבו לאחד מאנשיו של הראב"ד והיכו אותו מכות נמרצות. האברך התראיין היום לעיתונות החרדית וסיפר כי המכות היו מכיוון שהוא מזוהה עם אנשיו של הראב"ד ובאו כנקמה על המכות שחטפו הקיצונים בהלוויה:
"הם ארבו לי בפינה, וכאשר לא שמתי לב החלו שניים להפליא בי מכות. הם החטיפו לי אגרופים בראש וברחו. צעקו עליי: חופר קברים, שייגעץ".

יש לציין כי בעיתון 'המבשר' [3] בעמוד הראשי הופיע הבוקר מכתב זעזוע מהפגיעה אמש בראב"ד תחת הכותרת "רבם דקרו" [4]

במכתב נכתב: "ירושלים עיר הקודש והמחוזות, איכה היתה לחרפה ולביזות קול נהי בכי תמרורים על הני אינשי דלא מעלי, שבשעת לוויית גאון ישראל זצוק"ל, נשאו קול חוצפתם ובביזוי הקודש והתורה פערו פיהם מול מרן ראב"ד העדה החרדית".

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸בתמונה: מכתב הזעזוע שפורסם הבוקר בעיתון המבשר

=====

הערות

[1] העדה החרדית – קבוצה חרדית המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. העדה מורכבת ממספר קהילות וחסידויות, רבות מהן מאזור שכונת מאה שערים והסביבה.

[2] על מסע הלוויה ועל הפלגים והמחלוקת בתוך העדה ראו כאן: https://bit.ly/3zPmDj2

[3] עיתון חרדי יומי המזוהה עם חבר הכנסת מאיר פרוש וסייעת שלומי אמוני שבאגודת ישראל

[4] ביטוי שלקוח מהגמרא שם מתואר כי כאשר ר' יוחנן בן זכאי החליט להסתנן מתוך העיר העתיקה אל הרומאים בכדי לנסות לעשות עימם שלום הוא החליט להעמיד פני מת וכך הקיצונים יתנו שיוציאו את גופתו מהעיר. כאשר הוא הגיע אל אנשיו של אבא סקרא הסיקרקים הקיצונים רצו לדקור אותו בכדי לוודא שהוא אכן מת, אך אבא סקרא עצר בידם בכדי שלא יאמרו ש"רבן דקרו"

#העדה #פלגים #אלימות #הגאבד #הראבד

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/295736242_5724851670866827_1110577717649392056_n.png?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=RGyTrOC6ZNAAX__Mjic&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-I8F3tJMqm7jVZ61HseSTlNc-gArBG8cqcfjG0aepMvA&oe=62ECFFF9`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5724880360863958/