Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

הגר"י יוסף והגר"ד יוסף שליט"א במסיבת בת מצווה בביה"ס 'כאייל תערוג'

רבנים וגדולי ישראל השתתפו במסיבת בת המצווה לבנות כיתה ו' בבית הספר ׳כאייל תערוג׳ שע"י רשת מעיין החינוך התורני 'בני יוסף' [1]– בשכונת 'הר חומה' בירושלים בראשות הרה"ג [הרב הגאון] אייל עמרמי שליט"א

במעמד המכובד השתתפו: מרן הראשון לציון [2] והרב הראשי לישראל הרה״ג יצחק יוסף שליט״א, חבר מועצת חכמי התורה [3] ורבה של שכונת הר נוף ונשיא רשת 'מעיין החינוך התורני ׳בני יוסף׳ הרה״ג דוד יוסף שליט״א וראש המוסדות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א שנשא מדברות קודשו במעמד המרגש ומנכ"ל המוסדות הרב יצחק הרוש.

לכבתה המלאה: https://goo.gl/zUGZiG

=====

הערות מערכת 0202:

[1] רשת "מעיין החינוך התורני – בני יוסף" – רשת חינוך של תנועת ש"ס שמשרתת בעיקר את הציבור הספרדי-חרדי.
[2] הראשון לציון – כינויו של הרב הראשי הספרדי. הרב הראשי הספרדי ממשיך להחזיק בתואר הראשון לציון גם לאחר תום תקופת כהונתו.
[3] מועצת חכמי התורה – המועצה הרבנית הרוחנית של ש"ס. לדגל התורה הליטאית ולאגודת ישראל החסידית יש את "מועצת גדולי התורה" ולש"ס הספרדית יש את "מועצת חכמי התורה". המועצת היא הסמכות העליונה בהחלטות הנוגעות למפלגה ולמוסדותיה והרבנים העומדים בראשה הם מנהיגי הציבור.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1862249017127131