Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

תלמוד תורה סאטמר להורי הילדים: לא להביא ילדים למחאות.

תלמוד תורה סאטמר להורי הילדים: לא להביא ילדים למחאות.

לאחר תקופה של שקט יחסי, בתקופה האחרונה חזרו הפגנות הסוערות נגד בניית הרכבת הקלה בתוואי של רחוב בר אילן כאשר מדי ערב מפגינים רבים מגיעים אל מקום העבודות ומנסים להפריע למהלך התקין של בניית התוואי.

לפני שלושה ימים דווח אף שפרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום כנגד שנים עשר מפגינים מ'העדה החרדית' [*] שנעצרו על ידי כוחות המשטרה, לאחר שהפריעו לכוחות כאשר השופט אף הורה על הארכת מעצר של חמישה מהם, אך עם זאת ההפגנות לא נעצרו והמשיכו גם בימים האחרונים.

אמש נחשף תיעוד מטריד בו נראה אחד ממנהלי אתר החפירות מפנה ילד קטן בכוח מתוך החפירות. לאחר פרסום התיעוד הקשה הוציאו היום מנהלי המוסד בו לומד הילד, תלמוד תורה 'סאטמר' [**] אזהרה להורי התלמידים שידאגו שילדיהם לא ילכו להפגנות ויעשו מעשים שאינם ראויים לילדים.

במכתב הם מבקשים מההורים שיבדקו היכן ילדיהם אחר שעות הלימודים והם מצידם מבטיחים כי ילדים שילכו אל אותן הפגנות יענשו בחומרה רבה.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸בתמונה: המכתב שנשלח להורי התלמידים

=====

הערות

[*] העדה החרדית – קבוצה חרדית המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. העדה מורכבת ממספר קהילות וחסידויות, רבות מהן מאזור שכונת מאה שערים והסביבה.

[**] חסידות סאטמֶר היא חצר חסידית שמתאפיינת בקנאות ובהתנגדות אידאולוגית לציונות ולמדינת ישראל. למשל, חסידי סאטמאר נמנעים מלבקר בכותל המערבי לאחר כיבושו ב-1967, בשל חשש שהדבר יהווה הכרה במדינה ומתן לגיטימציה. מרכז החסידות נמצא בארה"ב, ירושלים ובני ברק.

3מכתב #הפגנות #רכבת #אלימות

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/294946753_5711451328873528_8070931569542051817_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=22nkg9RBd80AX-TMEol&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-eD-5_DYWBSNplzOoZjKpEqGa7B6f_nW9vzWiKCPJFfA&oe=62E6107D`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5711456182206376/